Hoppa till innehållet

Anmäl felparkerat fordon

Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten, per e-post eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.

Ytterligare upplysningar:

Om fordonet är parkerat i ett fastighetsområde, ska fastighetens disponent eller servicebolag kontakta kundtjänsten, så att vi kan utreda förflyttning av fordonet.

Förutom disponenten och servicebolaget kan även någon annan av fastighetens behöriga företrädare, såsom ägaren, verkställande direktören, fastighets- eller bostadsaktiebolagets styrelseordförande eller en person särskilt befullmäktigad för detta, sköta kontakten.

E-tjänster

 Gå till responsblanketten »


Elektronisk behandling

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Telefontjänst:

Stadsmiljösektorns kundtjänst 09 310 22111
öppet mån-tor 08:15-16, fre 12-15

Telefontjänst:

Parkeringsövervakningen (jour) 09 310 70014
öppet mån-tor 16-20, fre 08:15-12, fre 15-20, lör 10-15:30, sön 11-17

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »