Hoppa till innehållet

Ansök om tillstånd för företagsparkering

Du kan ansöka om tillstånd för företagsparkering eller förlänga tillståndets giltighet per e-post (kymp.pysakointitunnus@hel.fi) eller genom att personligen besöka stadsmiljösektorns kundtjänst.

Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader, förutom om du ansöker om tillståndet per e-post. Då kan du ansöka om det för högst sex månader åt gången.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

När du ansöker om parkeringstillstånd ber vi dig lämna in
- ett mindre än en månad gammalt intyg från disponent eller fastighetsbolag med företagets adress. Hyresavtal räcker inte.
- fordonets registernummer och företagets FO-nummer
- information om tillståndet söks för ett eller alla områden
- information om vilken tidsperiod tillståndet söks för.

Om fordonet ägs eller innehas av en företagsanställd, ska du dessutom lämna in intyg om anställning och den senaste lönespecifikationen eller inkomstregisterutdraget där kilometerersättningen för användning av bilen specificeras.

Avgifter:

Tillstånd som ansöks per e-post betalas via faktura som skickas till din e-post. Tillståndet träder i kraft när betalningen har kommit in. Tillstånd som hämtas hos kundtjänsten betalas kontant eller med bank- eller kreditkort.

E-post

kymp.pysakointitunnus@hel.fi

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »