Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

En elektronisk tjänst, genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads tjänstebostad. Tjänsten är avsedd för anställda vid Social- och hälsovårdssektorn, Fostrans- och utbildningssektorn och Kultur- och fritidssektorn. Mer om tjänsterna...
Innan verksamheten inleds i en anläggning som behandlar eller lagrar livsmedel av animaliskt ursprung ska en ansökan göras. Mer om tjänsterna...
Stadens miljötjänster ger råd om rätt matning av fåglar och berättar var det är förbjudet att mata fåglar i Helsingfors. Mer om tjänsterna...
Ett daghem kan använda någon av stadens parker som lekplats eller hyra ett allmänt område som tilläggsgård. Mer om tjänsterna...
En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd. Mer om tjänsterna...
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) tar hand om insamling av kommunalt avfall i huvudstadsregionen. Mer om tjänsterna...
Kommunens miljöskyddsmyndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå på områden högst fem år i sänder. Mer om tjänsterna...
En behörig planerare har tillräcklig utbildning och erfarenhet av motsvarande uppgifter. Byggnadstillsynen bedömer planerarnas behörighet projektvis. Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet. Mer om tjänsterna...
Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen. Mer om tjänsterna...
Med borgenslån kan man bygga vanliga hyreshus men inte hus för speciella grupper. Mer om tjänsterna...
Borrningar av värmebrunnar i anknytning till existerande byggnader kräver åtgärdstillstånd. Mer om tjänsterna...
Utredning av en eventuell sanitär olägenhet i bostaden. Mer om tjänsterna...
Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyres- och ägarboende. Mer om tjänsterna...
Staden säljer och arrenderar ut tomter för byggande av småhus, flervåningshus och radhus. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad hyr ut platser på broräcken för banderollreklamer. Mer om tjänsterna...
För tillfälliga aktiviteter som kan leda till särskilt störande ljud måste skriftlig anmälan i förväg inges till stadsmiljösektorns miljötjänsters miljöskyddsenheten. Mer om tjänsterna...
En e-tjänst där du kan lämna anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Mer om tjänsterna...
Badrum, bastur och duschutrymmen är våtrum. En del ändringar i dessa är tillståndspliktiga. Mer om tjänsterna...
I bygglov kan förutsättas att ett servitut stiftas. Servitut betyder en fastighets rätt att använda eller på motsvarande sätt nyttja en annan fastighet. Byggnadsservitut stiftas genom ansökan till byggnadstillsynen. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8   >