Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -----O --Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om ett bostadsbyte med en motpart när du bor i en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad. Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om bostadsrättsbostad om du har fyllt 18 år och du inte äger en ägarbostad som tillfredsställer boendebehovet på orten eller du inte har tillräckliga medel för att köpa en. Förmögenhetsgränsen gäller inte personer som fyllt 55 år. Förmögenheten beaktas inte om du flyttar från en bostadsrättsbostad till en annan. Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsyn beviljar lov för byggande och reparationsprojekt. Mer om tjänsterna...
Ansök om en kortvarig bostad via webbplatsen Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen. Mer om tjänsterna...
Företagaren, vilken ska föra till marknaden material och produkter som kommer att vara i kontakt med livsmedelsprodukter måste göra ett anmälan av hans driftställe och den verksamhet som bedrivs där. Mer om tjänsterna...
En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster. Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad. Mer om tjänsterna...
Börja din sökning efter en tjänstebostad genom att ta en titt på de lediga bostäderna. Fyll sedan i en ansökan om tjänstebostad. Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan.När du har fyllt i ansökan ska du identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du har bekräftat din ansökan, lagras den i vårt system.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt körkort, pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen. Mer om tjänsterna...
Innan verksamheten inleds i en anläggning som behandlar eller lagrar livsmedel av animaliskt ursprung ska en ansökan göras. Mer om tjänsterna...
Stadens miljötjänster ger råd om rätt matning av fåglar och berättar var det är förbjudet att mata fåglar i Helsingfors. Mer om tjänsterna...
Ett daghem kan använda någon av stadens parker som lekplats eller hyra ett allmänt område som tilläggsgård. Mer om tjänsterna...
En gata, torg eller park kan användas för arbete med stadens tillstånd. Mer om tjänsterna...
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) tar hand om insamling av kommunalt avfall i huvudstadsregionen. Mer om tjänsterna...
Kommunens miljöskyddsmyndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå på områden högst fem år i sänder. Mer om tjänsterna...
En behörig planerare har tillräcklig utbildning och erfarenhet av motsvarande uppgifter. Byggnadstillsynen bedömer planerarnas behörighet projektvis. Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet. Mer om tjänsterna...
Om du anser att beslutet om ersättning för fordonets flyttningskostnader är obefogat, kan du göra en begäran om omprövning. Du kan göra en begäran om omprövning efter att du har fått ta del av beslutet. En begäran om omprövning ska göras senast inom 30 dagar från delgivningen. Du behöver inte betala kostnaderna för flyttningen under handläggningen av begäran om omprövning. Mer om tjänsterna...
Du kan beställa information om vilka gator som ska rengöras baserat på gatunamn eller postnummer. Du får ett sms klockan 16 dagen innan gaturengöringen. Mer om tjänsterna...
Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen. Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >