Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -----O --Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Med borgenslån kan man bygga vanliga hyreshus men inte hus för speciella grupper. Mer om tjänsterna...
Borrningar av värmebrunnar i anknytning till existerande byggnader kräver åtgärdstillstånd. Mer om tjänsterna...
Utredning av en eventuell sanitär olägenhet i bostaden. Mer om tjänsterna...
Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyres- och ägarboende. Mer om tjänsterna...
Staden säljer och arrenderar ut tomter för byggande av småhus, flervåningshus och radhus. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad hyr ut platser på broräcken för banderollreklamer. Mer om tjänsterna...
För tillfälliga aktiviteter som kan leda till särskilt störande ljud måste skriftlig anmälan i förväg inges till stadsmiljösektorns miljötjänsters miljöskyddsenheten. Mer om tjänsterna...
En e-tjänst där du kan lämna anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Mer om tjänsterna...
Badrum, bastur och duschutrymmen är våtrum. En del ändringar i dessa är tillståndspliktiga. Mer om tjänsterna...
I bygglov kan förutsättas att ett servitut stiftas. Servitut betyder en fastighets rätt att använda eller på motsvarande sätt nyttja en annan fastighet. Byggnadsservitut stiftas genom ansökan till byggnadstillsynen. Mer om tjänsterna...
Helsingfors byggnadstillsyn arkiverar ritningar och tillståndsdokument gällande byggprojekt i Helsingfors. Man kan bekanta sig med dem i arkivet samt köpa kopior i arkivet eller i e-tjänsten. Mer om tjänsterna...
Den som påbörjar ett byggprojekt ansvarar för projektets genomförande och kvalitet. Även den dagliga övervakningen av byggarbetet hör till den som påbörjat projektet. Vid synerna övervakar byggnadstillsynen stickprovsmässigt att den som påbörjat byggprojektet uppfyller sin ovan beskrivna omsorgsplikt. Mer om tjänsterna...
Via den avgiftsfria webbtjänsten kan du få mark- och berggrundskartor samt information om grundvattnet. Mer om tjänsterna...
För ansökning av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter finns en nationell ansökningsblankett samt anvisningar, som tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för. Mer om tjänsterna...
Ägaren eller innehavaren till en tomt kan ansöka om ändring av en giltig detaljplan. Mer om tjänsterna...
Om dåligt behandlade djur eller bristfällig skötsel av djur kan man göra en anmälan till djurskyddsrådgivning per telefon. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för små och medelstora företag och stadens organisationer. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för evenemang. Mer om tjänsterna...
Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Mer om tjänsterna...
På begäran av fartyg utför stadens miljötjänster fartygsinspektioner i Helsingfors hamnar i enlighet med WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >