Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Med egenkontroll avses ett lagstadgat av livsmedelsföretagen själv utarbetat system med vilket företagen systematiskt och kontinuerligt övervakar sin verksamhet. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för små och medelstora företag och stadens organisationer. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för evenemang. Mer om tjänsterna...
Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Mer om tjänsterna...
På begäran av fartyg utför stadens miljötjänster fartygsinspektioner i Helsingfors hamnar i enlighet med WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). Mer om tjänsterna...
Ett fastighetsspecifikt behandlingssystem för avloppsvatten måste uppfylla kraven på rengöringseffekt som fastställs i miljöskyddslagen. Mer om tjänsterna...
Tomter för vilka det inte hittats verkställare (reserverare) överförs till fortlöpande tomtansökning, varvid alla intresserade kan ansöka om tomterna. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för företag ger rätt till att parkera på zonens parkeringsplatser för boende. Parkeringsplatserna för boende markeras alltid med en trafikskylt. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende kan förnyas i e-tjänst. Mer om tjänsterna...
Under helgdagar och stadsevenemang kan man hyra en särskild försäljningsplats för säsongsförsäljning en kort tid i Helsingfors centrum. Mer om tjänsterna...
För byggarbeten som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare, som har godkänts innan arbetena inleds. Den ansvariga arbetsledarens behörighet avgörs vid byggnadstillsynen. Ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare görs i tjänsten Lupapiste. Mer om tjänsterna...
Före behandlingen av byggnadstillstånd på stadens arrendetomter, granskas byggnadsritningarna. Mer om tjänsterna...
Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk. Mer om tjänsterna...
Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse. Mer om tjänsterna...
Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar. Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960. Mer om tjänsterna...
Ett hem kan vara en livsmedelslokal med låg risk. Anläggningsverksamhet är inte tillåtet. Det är möjligt att baka hemma, ifall verksamheten är småskalig. Mer om tjänsterna...
Hitas-bostäderna är ägarbostäder på staden arrendetomter och staden övervakar återförsäljning av dem. Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns det hundparker över hela staden. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet följer hushållsvattnets kvalitet. Man kan anmäla avvikelser. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7   >
DELA