Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -----O --Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Ett fastighetsspecifikt behandlingssystem för avloppsvatten måste uppfylla kraven på rengöringseffekt som fastställs i miljöskyddslagen. Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om att flytta fram förfallodagen för felparkeringsavgiften med 14 dygn. Du måste ansöka om flytten innan förfallodagen och du kan endast göra det en gång. Ansök om att flytta förfallodag med webblanketten. Du måste identifiera dig för att kunna använda webblanketten. Mer om tjänsterna...
Tomter för vilka det inte hittats verkställare (reserverare) överförs till fortlöpande tomtansökning, varvid alla intresserade kan ansöka om tomterna. Mer om tjänsterna...
Fritt finansierade hyresbostäder är vanliga hyresbostäder, där ingen angelägenhetsordning och inga förmögenhetsgränser tillämpas vid val av boende. Du kan söka bostäderna på Vuokraovi och Oikotie och få en bostad mycket snabbt. Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för företagsparkering parkerar du förmånligt i närheten av ditt företags lokaler eller i nästan hela innerstaden. Mer om tjänsterna...
Ibland måste vi flytta fordon på grund av gatuputsning, gatuarbeten eller evenemang. Även felparkering kan vara orsak till att ett fordon flyttas. Mer om tjänsterna...
Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons registernummer, måste du besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Mer om tjänsterna...
Hitas är ett system för pris- och kvalitetsreglering för bostäder i Helsingfors. I Hitas-systemet regleras bostädernas försäljningspris i både nya och gamla bostäder. Mer om tjänsterna...
Ansök om fastställande av maximipriset för försäljning av bostaden genom att skicka in ett disponentintyg eller en blankett för fastställande av Hitas-maximipriset till enheten för bostadstjänster.Om förbättringar har utförts i din Hitas-bostad eller bostadsbolaget har renoverats, och arbetena redan har registrerats i Hitas-registret, kan du ansöka om en beräkning av maximipriset på grundval av disponentintyget.Om förbättringsarbeten har utförts, men ännu inte registrerats, ska du använda blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset.Disponenten upprättar disponentintyget och/eller blanketten för fastställande av Hitas-maximipriset. Beräkningen av maximipriset är giltig i tre månader från datumet på den. Du kan förnya beräkningen per e-post (hitas@hel.fi) eller per telefon (09 310 13033, mån.-tors. 9-11). Mer om tjänsterna...
Staden hyr ut försäljningsplatser för varor och livsmedel under festdagar och stadsevenemang. Hyrestiden för en säsongsrelaterad försäljningsplats är i regel 1-2 dagar. Under jul och påsk är även uthyrning över en längre tid möjlig. Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder din bil en säker och förmånlig förvaringsplats på stadens Bilhotell. Bilhotellets förvaringsområde i Tattarmossen är inhägnat, upplyst och videoövervakat dygnet runt. Förvaringsområdet ligger utomhus och har inget tak. Mer om tjänsterna...
För byggarbeten som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare, som har godkänts innan arbetena inleds. Den ansvariga arbetsledarens behörighet avgörs vid byggnadstillsynen. Ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare görs i tjänsten Lupapiste. Mer om tjänsterna...
Före behandlingen av byggnadstillstånd på stadens arrendetomter, granskas byggnadsritningarna. Mer om tjänsterna...
Om du anser att felparkeringsavgiften är obefogad, kan du göra en begäran om omprövning. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar. Du behöver inte betala felparkeringsavgiften under handläggningen av begäran om omprövning. Mer om tjänsterna...
Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk. Mer om tjänsterna...
Hekas hyresbostäder är förmånliga, högkvalitativa och efterfrågade hem som du kan hitta i nästan varje stadsdel. Vi förmedlar Hekas hyresbostäder på grundval av behov av bostad och angelägenhets- och ansökningskriterier, inte på grundval av köande. Mer om tjänsterna...
Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse. Mer om tjänsterna...
Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar. Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960. Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns det hundparker över hela staden. Mer om tjänsterna...
Man kan boka en reguljär tid i veckan för hundträning vid en hundträningsplan. Vid samma plan kan man också arrangera dagsutbildningar, hundutställningar, lydnadsprov, evenemang med match show eller annat på dagtid. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >