Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Helsingfors stad är den största hyresvärden i Finland. Mer om tjänsterna...
Innan du kommer med ett djur till Finland eller för ut ett djur ur landet, ta reda på vilka vaccinationer, medicineringar och dokument som krävs eller andra krav som finns. Mer om tjänsterna...
Via webbtjänsten kan man få upplysningar om grundvattnets nivå. Mer om tjänsterna...
Inledningsrätt kan sökas av grundad anledning för byggande av en delav en byggnad eller en hel byggnad innan tillståndet vunnit laga kraft. Mer om tjänsterna...
Kontakta stadsmiljösektorn om du vill hyra en kiosk med utskjutande tak eller en kioskplats. Mer om tjänsterna...
Ett samarbetsnätverk för klimatfrågor mellan staden, näringslivet och andra aktörer. Mer om tjänsterna...
HRT ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt. Mer om tjänsterna...
För byggande av takskydd, skjul, kiosker eller liknande konstruktioner behövs åtgärdstillstånd om åtgärden påverkar naturförhållanden, markanvändningen av det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Det behövs inget tillstånd för att bygga en gårdskonstruktion på högst 20 m2 på en småhustomt. Mer om tjänsterna...
Kontaktmaterial betyder redskap, material och andra förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel. Mer om tjänsterna...
Genom kontinuerlig tillsyn övervakas tomternas och byggnadernas skick utgående från de anställdas egna observationer och skriftlig respons. Mer om tjänsterna...
E-tjänst där det är möjligt att beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och säkerhet. Mer om tjänsterna...
Via Lupapiste kan du ansöka om byggnadstillstånd samt sköta om myndighetsärenden på webben i alla kommunområden som har tagit tjänsten i bruk. Mer om tjänsterna...
Man kan tvätta mattor på mattvättningsplatser som ligger vid stränder i Helsingors. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänster samlar in forskningsmaterial om bl.a. vattendrag, livsmedel och boendehälsa. Mer om tjänsterna...
Det finns tjänster kring miljöfostran för människor i alla åldrar. Mer om tjänsterna...
Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för miljöskydd håller öga med företagens och näringsidkarnas verksamhet. Mer om tjänsterna...
Miljörapport är stadens årliga översikt av miljöärenden som presenteras för fullmäktige. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn miljötjänster upprätthåller information om energisparande, hållbar konsumtion och andra miljöärenden på sina projektwebbplatser. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7   >
DELA