Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad statistiktjänst där de viktigaste variablerna som beskriver miljöns tillstånd och belastning är samlade. Mer om tjänsterna...
Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd. Mer om tjänsterna...
Kurserna som ordnas av huvudstadsregionens naturcentra och -skolor är riktade till lärare, dagvårdspersonal, pedagoger och kommuninvånarna i huvudstadsregionen. Mer om tjänsterna...
Organisationer vars verksamhet stöder och kompletterar stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionens och miljötjänsters arbete kan söka understöd för sin verksamhet. Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturcentrum utanför Brunnsparken ordnar från maj till september fyra timmar långa, avgiftsfria äventyrsdagar på ön för daghemsgrupper från Helsingfors. Mer om tjänsterna...
I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors. De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt och hundratals andra värdefulla naturområdena. Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång. Mer om tjänsterna...
Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter. Mer om tjänsterna...
Städerna i huvudstadsregionen ordnar guidade naturutflykter för kommuninvånarna. I utflyktskalendern finns uppgifter om utflykterna i kronologisk ordning. Mer om tjänsterna...
Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst. Mer om tjänsterna...
Konsumenten kan se kontrollresultaten för livsmedelslokalerna i Oiva-systemet och på livsmedelslokalernas dörr. Mer om tjänsterna...
Med e-tjänsten kan du kolla felparkeringsavgiftens information och göra omprövningsbegäran om du anser att avgiften är ogrundad. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende. Mer om tjänsterna...
Helsingfors parkeringskontrollörer övervakar att parkeringsbestämmelserna följs. Mer om tjänsterna...
Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden. Mer om tjänsterna...
Anmälan om plats för primärproduktion eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter. Mer om tjänsterna...
Tillstånd behövs om du uppför konstruktioner på evenemangsplatsen, såsom bord, evenemangstält eller rollupställningar. Mer om tjänsterna...
Miljöcentralen informerar om algläget i Helsingfors vattendrag. Mer om tjänsterna...
Tillstånd för reklamanordningar behandlas i allmänhet som åtgärdstillstånd. För att uppnå ett slutresultat av god kvalitet och för att kunna hantera tillståndsprocessen är det viktigt att man anlitar en yrkeskunnig planerare. Mer om tjänsterna...
Om rengöring av förorenad mark och behandling av förorenat jordmaterial ska anmälas till stadsmiljösektorns enheten för miljöskydd. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7   >
DELA