Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Reparations- och energibidrag beviljas med statliga medel för reparationsåtgärder i bostadshus och bostäder. Mer om tjänsterna...
Räntestödslån beviljas för byggande och grundrenovering av hyres- och bostadsrättshus, anskaffning av hyresbostäder eller hyreshus, byggande av egnahemshus samt grundrenoveringar av hus som ägs av bostadsaktiebolag. Mer om tjänsterna...
Ärenden angående livsmedel och livsmedelslokaler (restauranger, livsmedelsbutiker livsmedel, kvaliteten av hushållsvattnet och badvattnet Mer om tjänsterna...
I frågor kring sophantering ger miljötjänster företag, verksamhetsutövare och invånare råd samt övervakar dem. Mer om tjänsterna...
Rådgivning i frågor som gäller boendehälsa. Mer om tjänsterna...
För rörrenoveringar måste man söka bygglov. Tillstånd för rörrenoveringar söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Mer om tjänsterna...
Webbplatsen för skadedjur inomhus (på finska) hjälper dig att identifiera vilket djur det är fråga om och ger anvisningar om insektsbekämpning. Mer om tjänsterna...
Skejtparkerna som staden upprätthåller är trygga platser med ändamålsenlig utrustning för skejtintresserade. Mer om tjänsterna...
De smidiga kioskerna har inga egna permanenta områden utan idén är att de har med sig allt som de behöver. Mer om tjänsterna...
Via den avgiftsbelagda tjänsten kan man få exakta data från grundundersökningar på byggplatser. Mer om tjänsterna...
Över tolv meter långa fordon måste ha specialtillstånd för att köra in i det avgränsade området i Helsingfors stadskärna. Tillståndet berättigar inte att avvika från måtten och massorna i fordonsförordningen (längd, bredd, höjd, total massa och axelmassa). Mer om tjänsterna...
Fastighetens ägare har i allmänhet rätt att bygga staket vid tomtgränsen mot gatan. Vid behov söks åtgärdstillstånd för staketet vid stadens byggnadstillsyn. Mer om tjänsterna...
Startbidrag beviljas för hyresbostadslån, borgenslån samt grundrenoveringar. ARA beviljar dessutom speciella grupper bidrag för att förbättra bostadsförhållanden. Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturcentrum erbjuder upplevelser, verksamhet, information om Östersjön, skärgårdsnaturen och hållbar livsstil. Centret verkar i historiska lokaler på underbara Stora Räntan, vars rika växtlighet och fågelbestånd saknar sin like. Mer om tjänsterna...
Staden kan lokalt förflytta ett fordon som är felparkerat eller i vägen för gatuarbeten, till exempel till andra sidan gatan eller en annan gata i närheten. Om du inte hittar bilen kan du förfråga i byggnadskontoret kundtjänst eller hos polisen var bilen finns. Mer om tjänsterna...
Kafé- och restauranginnehavare har möjlighet att använda områdena framför sina affärslokaler föruteservering. Mer om tjänsterna...
För att få ett dokument som ger rätt att föra ett lik från ett land till ett annat krävs att tillsynsmyndigheten är på plats och kontrollerar att likkistan tillsluts på rätt sätt. Mer om tjänsterna...
Byggnadskontorets gatu- och parkavdelning beviljar tillstånd i första hand för byggande på allmänna områden:på gator, torg och i parker. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, till exempel daghem, skolor, läroanstalter och övriga liknande vistelseutrymmen. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns enheten fö miljöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i skönhetssalonger, tatueringsstudior och övriga liknande hygienlokaler. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7   >
DELA