Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Med e-tjänsten kan du kolla felparkeringsavgiftens information och göra omprövningsbegäran om du anser att avgiften är ogrundad. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende. Mer om tjänsterna...
Helsingfors parkeringskontrollörer övervakar att parkeringsbestämmelserna följs. Mer om tjänsterna...
När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, måste du få tillstånd för strukturen av markägaren. Mer om tjänsterna...
Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden. Mer om tjänsterna...
Anmälan om plats för primärproduktion eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter. Mer om tjänsterna...
Miljöcentralen informerar om algläget i Helsingfors vattendrag. Mer om tjänsterna...
Tillstånd för reklamanordningar behandlas i allmänhet som åtgärdstillstånd. För att uppnå ett slutresultat av god kvalitet och för att kunna hantera tillståndsprocessen är det viktigt att man anlitar en yrkeskunnig planerare. Mer om tjänsterna...
Om rengöring av förorenad mark och behandling av förorenat jordmaterial ska anmälas till stadsmiljösektorns enheten för miljöskydd. Mer om tjänsterna...
Reparations- och energibidrag beviljas med statliga medel för reparationsåtgärder i bostadshus och bostäder. Mer om tjänsterna...
Räntestödslån beviljas för byggande och grundrenovering av hyres- och bostadsrättshus, anskaffning av hyresbostäder eller hyreshus, byggande av egnahemshus samt grundrenoveringar av hus som ägs av bostadsaktiebolag. Mer om tjänsterna...
Ärenden angående livsmedel och livsmedelslokaler (restauranger, livsmedelsbutiker livsmedel, kvaliteten av hushållsvattnet och badvattnet Mer om tjänsterna...
I frågor kring sophantering ger miljötjänster företag, verksamhetsutövare och invånare råd samt övervakar dem. Mer om tjänsterna...
Rådgivning i frågor som gäller boendehälsa. Mer om tjänsterna...
För rörrenoveringar måste man söka bygglov. Tillstånd för rörrenoveringar söks elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Mer om tjänsterna...
Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden. Mer om tjänsterna...
Webbplatsen för skadedjur inomhus (på finska) hjälper dig att identifiera vilket djur det är fråga om och ger anvisningar om insektsbekämpning. Mer om tjänsterna...
Skejtparkerna som staden upprätthåller är trygga platser med ändamålsenlig utrustning för skejtintresserade. Mer om tjänsterna...
Smidiga kiosker är flyttbara livsmedelskiosker, så kallade \food trucks\. Mer om tjänsterna...
Via den avgiftsbelagda tjänsten kan man få exakta data från grundundersökningar på byggplatser. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8   >