Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -----O --Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Det finns tjänster kring miljöfostran för människor i alla åldrar. Mer om tjänsterna...
Till miljöhälsovården hör uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, tobakslagen och veterinärvårdslagen. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för miljöskydd håller öga med företagens och näringsidkarnas verksamhet. Mer om tjänsterna...
Miljörapport är stadens årliga översikt av miljöärenden som presenteras för fullmäktige. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn miljötjänster upprätthåller information om energisparande, hållbar konsumtion och andra miljöärenden på sina projektwebbplatser. Mer om tjänsterna...
Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad statistiktjänst där de viktigaste variablerna som beskriver miljöns tillstånd och belastning är samlade. Mer om tjänsterna...
Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd. Mer om tjänsterna...
Kurserna som ordnas av huvudstadsregionens naturcentra och -skolor är riktade till lärare, dagvårdspersonal, pedagoger och kommuninvånarna i huvudstadsregionen. Mer om tjänsterna...
Organisationer vars verksamhet stöder och kompletterar stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionens och miljötjänsters arbete kan söka understöd för sin verksamhet. Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturcentrum utanför Brunnsparken ordnar från maj till september fyra timmar långa, avgiftsfria äventyrsdagar på ön för daghemsgrupper från Helsingfors. Mer om tjänsterna...
I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors. De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt och hundratals andra värdefulla naturområdena. Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång. Mer om tjänsterna...
Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter. Mer om tjänsterna...
Städerna i huvudstadsregionen ordnar guidade naturutflykter för kommuninvånarna. I utflyktskalendern finns uppgifter om utflykterna i kronologisk ordning. Mer om tjänsterna...
Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst. Mer om tjänsterna...
Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst. Mer om tjänsterna...
När du planerar att placera permanenta strukturer på gator, torg eller i parkområden, måste du få tillstånd för strukturen av markägaren. Mer om tjänsterna...
Vid planläggning planeras bland annat hur bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras staden. Mer om tjänsterna...
Anmälan om plats för primärproduktion eller anmälan om transport av primärproduktionsprodukter. Mer om tjänsterna...
Miljöcentralen informerar om algläget i Helsingfors vattendrag. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >