Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -----O --Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Om arbetet på gatan eller i parken påverkar fotgängarna, cykeltrafiken eller övrig fordonstrafik behövs en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Mer om tjänsterna...
För att få ett dokument som ger rätt att föra ett lik från ett land till ett annat krävs att tillsynsmyndigheten är på plats och kontrollerar att likkistan tillsluts på rätt sätt. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn beviljar tillstånd i första hand för byggande på allmänna områden: på gator, torg och i parker. Mer om tjänsterna...
Stadens lagstadgade uppgift är att övervaka valet av boende till ARA-hyresbostäderna. Vid Helsingfors stad ansvarar enheten för bostadstjänster inom stadsmiljösektorn för denna uppgift. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns emheten fö mijöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i offentliga lokaler, till exempel daghem, skolor, läroanstalter och övriga liknande vistelseutrymmen. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns enheten fö miljöhälsa har som uppgift att övervaka de sanitära förhållandena i skönhetssalonger, tatueringsstudior och övriga liknande hygienlokaler. Mer om tjänsterna...
Arbetar du vid Helsingfors stad eller söker du jobb vid staden? Vi tillhandahåller våra anställda tjänstebostäder med hyresavtal som gäller tills vidare. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads aktörer erbjuder olika tjänster som stöder cirkulär- och delningsekonomi. Mer om tjänsterna...
Staden arrenderar på olika håll i staden ut affärs-, kontors- och industritomter till företag och företagare. Mer om tjänsterna...
Felanmälan om defekta trafikljus och initiativ om nya trafikljus. Mer om tjänsterna...
Felanmälan om ett trafikmärke som saknas eller som gått sönder och initiativ gällande ett trafikmärkes placering. Mer om tjänsterna...
På en tomt eller byggplats kan träd fällas en gång utan tillstånd av byggnadstillsynen när samtliga följande villkor uppfylls:-Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även efter fällningen.-Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för träd. -Träden växer inte på en sådan del av tomten där det enligt detaljplanen ska finnas träd.-Träden är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande, varsförsvinnande skulle göra miljön avsevärt mycket fattigare.-Grannens samtycke fås för att fälla träd som växer på gränsen. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
Du kan lämna anmälan om tillfällig överlåtelse, försäljning, tillverkning eller servering av livsmedel på torg eller i någon annan lokal. Anmälningsplikten gäller även försäljning och servering som sker från en godkänd rörlig livsmedelslokal. Mer om tjänsterna...
Du behöver tillstånd för att ordna ett evenemang på gator, torg eller i parker om det begränsar områdets allmänna användning. Tillstånd behövs till exempel om man placerar tält, bord, stolar, scener, staket eller andra konstruktioner på evenemangsplatsen. Mer om tjänsterna...
Om inledande av livsmedelsverksamhet utomhus (mobil livsmedelslokal) ska göras en registreringsanmälan om verksamheten i enlighet med livsmedelslagen 10 §. Mer om tjänsterna...
När du vill placera en permanent reklamanordning på ett allmänt område som du avser använda för att hyra ut reklamplatser åt företagare, krävs det ett hyresavtal. Mer om tjänsterna...
Varje fastighet ska ha en skriftlig utredning om behandlingssystemet för avloppsvatten som uppstår på fastigheten. Mer om tjänsterna...
För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd. Du behöver ett tillstånd för att arrangera en valtillställning på en gata, ett torg eller i en park, om tillställningen begränsar den allmänna användningen av området. Mer om tjänsterna...
Vi flyttar fordonet till andra sidan gatan, till en gata i närheten eller till Helsingfors flyttcentrum för fordon. Om du inte hittar din bil, kan du få reda på var bilen är genom att ringa till stadsmiljösektorns kundtjänst eller polisen, eller med hjälp av sms-tjänsten. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >