Shakin pelaajat kättelevät toisiaan

Kestävä kehitys ja tulevaisuuden taidot

Helsingin kielilukiossa toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Opiskelemme, millainen on kestävä elämäntapa ja miten sitä toteutetaan. Keväällä 2013 saimme pysyvän Vihreän lipun tunnustuksena ansiokkaasta ympäristötyöstä.

Helsingin kielilukiossa opiskelija kehittää kykyä hankkia, arvioida kriittisesti ja käyttää tietoa digitaalisissa ja monimediaisissa ympäristöissä. Opiskelija oppii yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyötaitoja sekä kehittää kykyä selviytyä haasteista ja iloita onnistumisista. Esimerkkejä koulukohtaisista kursseista:

 • Maantieteen menetelmät
 • Sosiaalipsykologia
 • Maailmantilanne nyt
 • Taloustiedon jatkokurssi, Yrittäjyyskurssi
 • Iloisesti palloillen, Kehon hallintaa, Liikunnan lukiodiplomikurssi, Vanhat tanssit
 • Ympäristöraati (Vihreä lippu -hanke)  
 • Shakkikerho
 • Tutortoiminta, Liikuntatutorit, Digitutorit

Helsingin kielilukio tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskella matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa: matemaattista osaamista syventäviä ja tukevia kursseja on useita. Myös kielet ja kansainvälisyys -painotuksen opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa laajat matemaattisten aineiden opinnot. Esimerkkejä koulukohtaisista kursseista:

 • Pitkä matematiikka: Talousmatematiikka, Matematiikan harjoittelukurssi differentaalilaskentaan, Matematiikan harjoittelukurssi abeille
 • Lyhyt matematiikka: Matematiikan tukikurssi 1 ja 2
 • Fysiikka: Kansainvälisen fysiikan tutkimus (CERN)
 • Kemia: Suomen ja Kiinan ympäristötutkimusta globaalissa maailmassa