Skip to content

Other publications

This website contains other culture and leisure sector publications.
 

Youth work

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Nuorisokulttuuria - vai mitä se nyt oli. Maunulan nuorisotalon 40-vuotista historiaa. Risto Sutinen. (Julkaisuja 1/2009)
 

Kun on unelmii... – Raportti nuorten havainnoista ja haastatteluista 2016
Kati Rinne, Annan Anttila, Harri Taponen, Pirjo Mattila

Mediakasvatuksen suuntaviivat nuorisoasiainkeskuksessa

Vesa Jaakola & Anniina Lundvall, 2015

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014-2017.

Nuorisotyön arviointi. Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin. Merja Hovi, Tero Luukkonen, Pekka Mäkelä, Viula Pakka, Harri Taponen, Marika Westman. Yhteistyössä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Kaikki käy koulua -hankkeen arviointi 2012. Tyttö- ja poikaryhmät nuorten koulunkäynnin ja elämänhallintataitojen tukena. Tiina Valkendorff. Yhteisyössä nuorisoasiainkeskus, sosiaalivirasto ja opetusvirasto.

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä. Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista. Heidi Villikka. Yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Kohtaamisen keinoja kehittämässä. Kuvauksia ja kokemuksia moniammatillisesta nuorille suunnatusta verkkotyöstä. Anna-Laura Marjeta. (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, julkaisuja 01/2011)