Skip to content

Studies and surveys

Library sector

Library sector studies and surveys are available at libraries.fi/.

Culture

The Official languages of Finland are Finnish and Swedish, with the main working language of Helsinki being English.  Therefore, most publications, studies and surveys are available in Finnish only.

2016

Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä selvitystyö (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

Ikäihmisten kulttuuripalvelujen rahoitus Helsingissä (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2016.

2015

Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. Nykytila ja kehittämismahdollisuudet (pdf) Helsingin kulttuurikeskus. 2015.

2014

Arts and Culture in Helsinki. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu. 2014.

Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten alueellinen jakautuminen vuonna 2013 (pdf).Helsingin kulttuurikeskus. 2014.

2012

Havis Amanda. Unioninakseli-teemasarja (pdf e-book). Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Kallion kirkko. Unioninakseli-teemasarja (pdf e-book). Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Kansalliskirjasto. Unioninakseli-teemasarja (pdf e-book). Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Observatoriebacken. Temapublikation för Unionsaxel (pdf e-book). Helsingfors kulturcentral. 2012.

Tähtitorninmäki. Unioninakseli-teemasarja (pdf e-book). Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Varsapuistikko. Unioninakseli-teemasarja (pdf e-book). Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

Langat käsissä – Tavoitteena nukketeatterin ammattilaisten toimintaedellytysten kehittäminen (pdf). Selvitys nukketeatterin aluekeskuksesta 2012. Helsingin kulttuurikeskus. 2012.

2011

Helsingin kulttuuristrategia 2012–2017 ja taustaselvitys (pdf) 2011.

Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se Helsingissä? (pdf). 2011.

Kulttuurikasvatus Helsingin peruskouluissa (pdf). 2011. Julkaisu kulttuurin käytöstä osana koulujen opetusta.

Kulttuurin käsikirja opettajille (pdf). 2011. Kirja auttaa helsinkiläisiä opettajia koulun kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja helpottaa heidän yhteistyötään taidetoimijoiden kanssa. Tiedustelut: Tuulikki Koskinen, tuulikki.koskinen(at)hel.fi

Creative Helsinki -esite (pdf). 2011. Creative Metropoles -hankkeeseen liittyvä julkaisu esittelee luovaa yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla luvuin ja tarinoin. Hankkeen muita julkaisuja.

Taidekasvatuksen Helsinki (pdf). Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. 2011. Toimittajat Pekka Mustonen ja Reetta Sariola. Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisjulkaisu.
Tilaukset: tietokeskus.tilaukset@hel.fi, tel +358 9 310 36293

2010

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi – rikastavat yhteisöt ja alueet (pdf). 2010. Kirja kuvaa viime vuosien kehitystyötä Helsingin kaupunginosissa sekä sen lähialueilla.

Taidetta ikä kaikki (pdf). 2010. Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä.

2007–2009

Tanssin taiteen perusopetus Helsingissä 2008-2009 (pdf). 2009.

Elokuva Helsingissä (pdf). 2008. Työryhmän esitys elokuvakulttuurin monimuotoisuuden takaamiseksi osana kaupungin kulttuuritarjontaa helsinkiläisille.

Selvitys tanssitaiteilijoiden työ- ja esiintymistiloista Helsingissä (pdf). 2008.

Selvitys taiteilijatyötiloista Helsingissä (pdf). 2007.

Youth work

Publication series of the City of Helsinki Youth Department

Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli – Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. (pdf) Anu Gretschel & Noora Hästbacka (Julkaisuja 1/2016)

Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hankkeesta. (pdf) Maija Merimaa. (Julkaisuja 1/2015)

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus. Maria Ohisalo. (Julkaisuja 2/2012)

Nuorisotyön ihmeellinen maailma. Pohdintoja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen strategioista ja käytännöistä. Howard Williamson. (Julkaisuja 1/2012)

Mopot ja mopoilu. Tarkastelua ilmiöstä, sen merkityksestä ja asemasta nuoren elämässä. Elina Nikoskinen  (Julkaisuja 04/2011)

Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä: nuorten näkökulma. (pdf) Anu Gretschel. (Julkaisuja 03/2011)

Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. (pdf) Jani Merikivi, Päivi Timonen, Leena Tuuttila (toim.). (Julkaisuja 02/2011, yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusverkosto, HUMAK, Nk)

Chasing policy objectives, structures and resources - US and European practices in youth and cultural fields. (pdf) Lasse Siurala, Beth Dierke, Laura Mäkelä. (Julkaisuja 01/2011)

Nuorisokulttuuria - vai mitä se nyt oli. Maunulan nuorisotalon 40-vuotista historiaa. (pdf) Risto Sutinen. (Julkaisuja 1/2009)


Surveys and reports

Selvitys helsinkiläisnuorten liikuntamahdollisuuksista ja liikunnan esteistä. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, Sonja Lehtinen (syksy 2015)

Poimintoja kesäloma-ajan toiminnan kartoituksesta vuonna 2015. (pdf) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. (Raportti 2015)

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä. (pdf) Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. (Selvitys kevät 2012)

Vapaa Katto ry ja nuorisoasiainkeskus yhteistyössä sosiaalikeskus Satamassa – selvitys sosiaalikeskus Sataman vaiheista vuosina 2008 -2011. (pdf) Alexandra Peth. (Selvitys 22.8.2011)

Visuaalisen taidon ja taiteen selvitys. (pdf) Annimari Juvonen. (Selvitys 2010)

HERUUKS. Forum-teatterin mahdollisuudet nuorisotyössä. (pdf) Annamari Rajaniemi. (Raportti 2010)

Moniäänistä nuorisotyötä. Selvitys Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen musiikkitoiminnasta. (pdf) Annimari Juvonen. (Selvitys 2009)

Voimatarina nuorisotyössä. (pdf) Sinikka Haapanen, Inkeri Sava ja Virpi Vesanen-Laukkanen. (Raportti 2006)