Suoraan sisältöön

Ajankohtaista avustuksista

Kuva suuresta, pastellinsävyisestä katutaideteoksesta


Kulttuurin avustuslajit ja arviointiperusteet muuttuvat 1.6.2022 alkaen

Kulttuurin avustuslajeja sekä näitä koskevia ehtoja ja arviointiperusteita on päivitetty. Muutos tulee voimaan 1.6.2022. Päivityksen taustalla on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusi palvelustrategia sekä avustustoiminnan selkeyttäminen. Asiasta järjestetään kaksi infotilaisuutta taide- ja kulttuuritoimijoille. Lue lisää


Yhteisöille suunnattu koronaerityisavustus haettavissa 27.4.2022 klo 16 asti

Erityisavustuksen tarkoituksena on jatkuvuuden tukeminen ja toiminnan turvaaminen taiteen ja kulttuurin kentällä osana koronasta palautumista. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 600 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2022-31.12.2022. Tutustu hakuilmoitukseen ja -ohjeisiin.


Taide- ja kulttuuritoimijoille koronasta palautumiseen 1,75 miljoonaa euroa vuosina 2022–2023 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1,75 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Ensimmäiset erityisavustukset ovat haettavissa jo huhtikuussa. Uutena avustusmuotona kokeillaan mikroavustusta, jota voi hakea muun muassa taiteilijoiden palkkioihin. Mikroavustuksia voi hakea ensimmäistä kertaa toukokuussa. Vuosille 2022 ja 2023 kohdennettujen projektiavustusten haku on jatkuva.  Lue lisää

Infotilaisuus koronasta palautumisen avustuskokonaisuudesta järjestettiin tiistaina 5.4.2022 klo 15-16.30 (Teams-kokous). Kiitokset kaikille osallistujille!


Helsinki etsii lisää toimijoita harrastamisen Suomen mallin toiminnan järjestämiseen

Harrastamisen Suomen mallin toimintaa järjestetään kaikissa Helsingin peruskouluissa 3.–9. luokkien oppilaille suomen, ruotsin ja englannin kielillä.  Laadukas harrastustoiminta järjestetään yhteistyössä seurojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Helsingin kaupunki etsii lisää toimijoita toteuttamaan lasten ja nuorten toiveiden mukaisia harrastuksia. Toiminnan järjestäminen kilpailutetaan seuraavaksi lukuvuodelle 2022–2023. Lue lisää


Avustusinfojen materiaalit saatavilla

Järjestimme Kysy avustuksista -tilaisuuden Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitiloissa Vallilassa ke 16.3.2022. klo 15-17. Lämmin kiitos osallistujille! Tutustu tilaisuuden materiaaleihin

Kevään ensimmäinen avustusinfo järjestettiin Teams-kokouksena ke 26.1.2022 klo 15–17. Tammikuussa järjestetyn tilaisuuden materiaalit löydät täältä


Avustushaku iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialan yhteisöt. Hakijoita edellytetään kumppanuuksia. Haku on auki 10.1.-11.2.2022 Järjestämme kaksi infotilaisuutta tammikuussa 2022. Lue lisää


Helsinki myöntää lisäavustuksen koronasta elpymiseen taide — ja kulttuurialan toimijoille

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toi haettavaksi määräaikaisen avustuksen, jonka tavoitteena on palauttaa toiminnan volyymit koronapandemiaa edeltävälle tasolle sekä vähentää pandemian aiheuttamia suoria ja välillisiä haittoja.

Taide- ja kulttuurialan toimijoille myönnetään ylimääräisinä avustuksina 2,12 miljoonaa euroa koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Nämä avustukset ovat osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaa avustuskokonaisuutta, jonka suuruus koko laajuudessaan on 3,5 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja taidealan sekä tapahtumien toipumisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen osana koronasta palautumista. Haku on päättynyt. Lue lisää

Päätökset on nyt tehty. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi kokouksessaan 23.11.2021 avustuksia 2 270 000 euroa taide- ja kulttuurialan toimijoille osana koronasta toipumista. Lue uutinen aiheesta


Avustuksen siirto koronan aiheuttamien haittojen vuoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.8.2021, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla myönnettyjä vuoden 2021 avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avustusten käyttötarkoitusta ja hankkeiden sisältöä voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2022. Lue lisää 


Erityisavustus tanssin vapaalle kentälle

Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Taideyliopisto käynnistävät pilottihankkeen, jossa tuetaan tanssin vapaan kentän vakiintuneiden yhteisöjen osaamisen kehittämistä ja esitystoimintaa Tanssin talossa. Helsingin kaupunki rahoittaa toimijoiden hankkeita 100 000 eurolla ja Taiteen edistämiskeskus 100 000 eurolla. Haku on päättynyt. Lue lisää


Käynnissä olevat avustushaut

Tarkista päivitetyt Hakuajat


Fiksu taiderahoitus - aamukahvitilaisuus järjestettiin 2.11.2021

Svenska kulturfonden järjesti Fiksu taiderahoitus –aamukahvit yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston, Koneen Säätiön, Helsingin kaupungin (Kulttuurin edistämisen palvelu), Frame Finlandin, Taiteen edistämiskeskuksen sekä Konstsamfundet-yhdistyksen kanssa. Tilaisuudessa oli mahdollisuus verkostoitua sekä kysyä taiteen ja kulttuurin avustuksista ja apurahoista sekä keskustella kahvittelun lomassa toimivammasta taide- ja kulttuurirahoituksesta. Kiitos osallistumisesta!


Kiitämme osallistumisesta Kysy avustuksista -tilaisuuteen

Kiitämme kaikkia osanottajia osallistumisesta 11.8.2021 järjestettyyn Kysy avustuksista –tilaisuuteen, joka toteutettiin etänä. Ohessa tilaisuuden materiaalit. Viestimme verkkosivuillamme tulevista infotilaisuuksista. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja vastaamme mahdollisiin lisäkysymyksiin.

kaksi henkilöä istumassa sohvalla ja keskustelemassa Fredriksbergin toimistotalon ala-aulassa kulttuurin avustusasioista


Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin toteutukseen

Helsingin kaupunki etsii seuroja, järjestöjä, yrityksiä ja muita toimijoita toteuttamaan lasten ja nuorten toiveiden mukaista harrastustoimintaa ennen klo 17 koulun tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Lue lisää harrastamisen Suomen mallista


Uudenmaanliiton rahoitushaku

Uudenmaan liitto rahoittaa koronakriisistä elpymistä ja jälleenrakennusta tavoittelevia hankkeita. Määräraha on nimeltään Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus, josta käytetään lyhennettä UKKE. Rahoitushaku on päättynyt. Lue lisää


Kalasataman tapahtumia koskeva tarjouskilpailu

Nyt seitsemättä kertaa järjestettävällä tarjouskilpailulla haetaan Kalasatamaan tapahtumia, esityksiä sekä kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät Kalasataman asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen alkukevään 2021 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2021. Tarjouksen jättäjä vastaa itsenäisesti hankkeen toteutuksesta. Kaupunki voi tarvittaessa avustaa hankkeiden tiedotuksessa erikseen sovittavalla tavalla.

Tavoitteena on, että vuonna 2021 käytettävissä olevalla summalla, noin 40 000 euroa (Alv 0 %), saataisiin Kalasatamaan useampia esityksiä, tapahtumia tai hankkeita.  Lue tarkemmat ohjeet täältä. Haku päättyi 19.2.2021.


Palkkaa nuoria avuksi tapahtumiin Job'd-mallin kautta

Helsingissä tapahtumia järjestävillä on nyt mahdollisuus osallistua nuorten työllistämiseen ja tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia tulevissa tapahtumissaan. Tapahtumanjärjestäjälle toiminta on maksutonta, sillä Job'd-mallin kautta työllistetyn nuoren palkan maksaa kaupunki. Lue lisää


Sähköiseen hakemukseen liittyviä muutoksia

Yhdistysrekisteri on uudistunut — Yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) uudisti yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat. Lisätietoja PRH:n sivuilta

Yhteisöjen tunnistautumiseen muutoksia – Tutustu Suomi.fi -palveluun!
Katso-tunnisteiden sijasta on siirrytty käyttämään väestörekisterikeskuksen ylläpitämää Suomi.fi -kirjautumista. Lisätietoja ja ohjeita Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon


Tilaa kulttuuri ja kirjastojaoston päätöstiedotteet sähköpostiisi

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri ja kirjastojaoston kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet on mahdollista tilata suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta.  Tilaa-painike (kirjekuori-kuvake) löytyy STT Infon sivun oikeasta yläkulmasta. Tilaa STT Infon tiedotteet


Muistutus Helsinki-tunnuksen käytöstä

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana. Lataa Helsinki-tunnus


Tapahtumat.hel.fi  -sivusto kokoaa yhteen Helsingin kaupungin tapahtumatarjonnan

Helsingin kaupunki haluaa tarjota helsinkiläisille sujuvaa arkea. Osana uusien digitaalisten palveluiden kehitystä Helsinki on avannut uuden verkkosivuston tapahtumat.hel.fi, josta löytyy kootusti kaupungin oma vapaa-ajan tapahtumatarjonta sekä jonkin verran myös muiden tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuoden 2021 aikana sivusto kokoaa samaan paikkaan myös Helsingin kaupungin tarjoamat sadat lasten ja nuorten harrastukset. Tapahtumat.hel.fi tarjoaa helposti käytettävän tapahtumien haun, josta käyttäjä voi hakea sisältöjä ja itseä kiinnostavia tapahtumia esimerkiksi ajan, paikan tai tapahtumakategorian mukaan. Uusi sivusto on käytettävissä suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Tapahtumat.hel.fi-sivuihin pääset tutustumaan tästä.

Helsingin tapahtumallisuus on omaperäistä, monimuotoista, vastuullista ja toimivaa. Näille verkkosivuille on koottu tarpeellista tietoa muun muassa tapahtumien järjestämisestä: hel.fi/tapahtumallisuus


Kulttuuripalkintojen saajat 2020

Helsingin kulttuuripalkinto (15 000 €) myönnetään helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi. Vuonna 2020 kulttuuripalkinnon sai muusikko ja lauluntekijä J. Karjalainen. Lue lisää

Vuoden taiteilijapalkinnot (á 5 000 €) myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Vuonna 2020 nostettiin esille kolme teatteritaiteen tekijää, jotka kaikki ovat omalla sarallaan edelläkävijöitä, eivätkä välttämättä aina saa ansaitsemaansa huomiota ja kiitosta. Lue lisää

  • Jaana Taskinen, Teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja, yleisötyöntekijä, teatteriopettaja
  • Jussi Lehtonen, Teatteritaiteen tohtori, näyttelijä, ohjaaja, pedagogi ja tutkija
  • Kirsi Manninen, Taiteen maisteri, pukusuunnittelija, skenografi

Helsingin kaupungin Kulttuuriteko 2020 -palkinto (5 000 €) myönnettiin Suvilahti TBA -ravintola- ja tapahtuma-alan yritykselle. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Kulttuuriteko-kunniamaininnat menivät Helsingin kävelyfestivaalille ja Radio Majavalle. Lue lisää


Taide ja kulttuurivisio 2030

Helsinki sai vuoteen 2030 tähtäävän taide- ja kulttuurivision. Visio rakentuu kolmelle teemalle: 1) Taide auttaa Helsinkiä kohtaamaan ja muuttamaan tulevaisuuden, 2) Taide ja kulttuuri ovat Helsingin kehittämisen keskeisiä voimia ja  3) Jokaisen helsinkiläisen elämä on osa yhteistä helsinkiläisyyttä.


Helsingin mallin ensimmäinen hankekausi edisti uudenlaisen taidekentän syntymistä

Helsingin malli onnistui ensimmäisellä hankekaudellaan luomaan hahmotelman uudenlaisesta taidekentästä, joka sijoittuu ammattitaiteen ja harrastuskentän rinnalle omanaan, arvioidaan hankekauden loppuraportissa ”Toisenlainen taidemaailma. Taidelaitokset lähiöissä vuosina 2016–2018 Helsingin osallistavassa kulttuurityön mallissa”. 
Raportti: Toisenlainen taidemaailma (pdf)


Anna palautetta verkkosivuistamme

Miten onnistuimme? Anna palautetta


Toimipaikkamme sijaitsee Vallilassa

Käyntiosoitteemme on Fredriksberg, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Sovi tapaaminen


Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uutisia

Uusimmat uutiset löydät täältä: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 


Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank