Suoraan sisältöön

Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi


Hakuaika alkaa 10.1.2022 ja päättyy 11.2.2022 klo 16.00

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialan yhteisöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai rekisteröimättömät työryhmät. Hakijoita edellytetään kumppanuuksia. Kumppaneina voi olla rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä.

Vuonna 2022 avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 1 300 000 euroa. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 19.4.2022. Avustusten käyttöaika on 1.5.2022–31.05.2023.


Infotilaisuudet

Avustushausta järjestettiin kaksi infotilaisuutta 12.1.2022 klo 10–11.30 ja 26.1.2022 klo 14–15.30. Avustusinfot olivat sisällöltään samanlaisia ja ne järjestetään etäyhteyden välityksellä. 

Katso 26.1.2022 järjestetyn infotilaisuuden tallenne Helsinki-kanavalla

Tutustu infotilaisuuksissa esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin


Hakuohje

Hae avustuksia Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi -palvelussa (asiointi.hel.fi). Kun olet kirjautunut palveluun, pääset linkin kautta oikealle avustuslomakkeelle.

Täytä kaksi lomaketta: 1) avustuslomake sekä 2) Questback-lomake hankkeesta. Avustuslomakkeessa kysytään tietoja hakijaorganisaatiosta. Questback-lomakkeessa puolestaan kuvataan hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Kaikki Questback-lomakkeen kysymykset koskevat itse hanketta, jolle avustusta haetaan, ei hakijaorganisaation toimintaa yleensä.

  • Tutustu hakuohjeeseen

Olemme koonneet hankesuunnittelun tueksi taustamateriaalia, tutkimuksia, linkkejä ikääntyneiden liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan liittyen. 

Olisitko kiinnostunut hankeyhteistyöstä?  Voit jättää yhteystietosi ja ajatuksesi mahdollisesta hankkeesta tai roolistanne alla olevaan taulukkoon:


Haun kohdentaminen

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • kulttuuritoimintaa edistävien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
  • lähipalveluiden/alueellisen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen
  • vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen
  • taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja uusien työtapojen / rakenteiden luominen

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi.
Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustushaku on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä ehdottaen, että vuonna 2022 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoiminnan edistämiseen.


Lisätietoja

Sara Kuusi, sara.kuusi@hel.fi, puh. (09) 310 32204

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, puh. 040 176 9173

Kulttuurin avustukset -pääsivulle