Suoraan sisältöön

Erityisavustus taide- ja kulttuuritoimijoille koronasta palautumiseen vuosille 2022–2023

Taide- ja kulttuuritoimijoille on varattu koronasta palautumiseen 1,75 miljoonaa euron määräraha vuosille 2022–2023. Avustukset jaetaan seuraavasti:

  • 600 000 euroa erityisavustuksina koronasta palautumiseen vuodelle 2022
  • 250 000 euroa mikroavustuksina vuodelle 2022
  • 450 000 euroa projektiavustuksina vuodelle 2022
  • 450 000 euroa projektiavustuksina vuodelle 2023

Lue uutinen aiheesta

Erityisavustus koronasta palautumiseen

Koronasta palautumiseen kohdennetaan 600 000 euroa erityisavustuksina. Tällä avustusmuodolla halutaan elvyttämällä tukea jatkuvuutta ja turvata toimintaa taiteen ja kulttuurin kentällä. Kyseessä on ei-hankkeistettu haku, jossa arvioidaan ensisijaisesti toimijoiden taloudellista tilannetta. Avustuksen saaja voi kohdentaa avustuksen esimerkiksi henkilöstöresursseihin, kulujen kattamiseeni yleisesti, yleisösuhteen kehittämiseen, taiteelliseen suunnittelutyöhön, myynnin edistämiseen tai muuhun kohteeseen, joka tukee toimijan palautumista koronasta. Erityisavustusta voivat hakea taide- ja kulttuurialalla toimivat rekisteröityneet yhteisöt, joiden toiminta on ammattimaista. Hakijan kotipaikan tulee olla Helsinki. Valtionosuutta saavat toimijat on rajattu tämän haun ulkopuolelle.

Haku on avoinna 13.4.–27.4.2022 klo 16.00.  Päätökset avustuksista tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 9.6.2022. Avustuksen käyttöaika on 1.7.-31.12.2022.

Tutustu hakuohjeisiin täällä: Hakuilmoitus: Koronaerityisavustus 2022


Mikroavustukset 

Mikroavustuksiin kohdennetaan 250 000 euroa. Mikroavustus on uusi avustusmuoto ja kokeilu, jonka tavoitteena on lisätä monimuotoista tapahtumallisuutta ympäri kaupunkia ja tukea taide- ja kulttuurikentän työllisyyttä. Hakuprosessiltaan nopeaa ja kevyttä pienimuotoista avustusta voi hakea esimerkiksi freelance taiteilijoiden palkkioihin. Mikroavustusta voivat hakea taiteilijat, freelancerit, työryhmät ja kulttuuritapahtumien toteuttajat.

Haku on avoinna ti 10.5.– ma 23.5.2022 klo 16.00 (Huom. uusi hakuaika). Päätökset tehdään kesäkuussa 2022. Hausta toteutetaan toinen kierros, mikäli ensimmäisen kierroksen jälkeen avustusmäärärahaa on jäljellä. Avustuksen käyttöaika on 1.6.–31.10.2022.

Tutustu hakuohjeisiin täällä: Hakuilmoitus: Mikroavustus 2022


Projektiavustukset koronasta palautumiseen

Vuosille 2022 ja 2023 kohdennettu 450 000 euron eli yhteensä 900 000 euron lisämääräraha jaetaan projektiavustuksina.  Projektiavustuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota taide- ja kulttuuriavustusten voimassa oleviin arviointiperusteisiin, joita ovat muun muassa taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo ja saavutettavuus ja saatavuus. Projektiavustuksia voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja rekisteröityneet yhteisöt.  Avustusten myöntämisperusteet löydät täältä.

Projektiavustushaku on jatkuva, eli hakea voi pitkin vuotta. Päätökset tehdään kulttuuri- ja kirjastoajaoston päätösaikataulujen mukaisesti.

Lue lisää taide ja kulttuuriavustuksista


Avustusinfot

Infotilaisuus järjestettiin Teams-tapaamisena tiistaina 5.4.2022 klo 15-16.30. Kiitokset tilaisuuteen osallistujille!


Lisätiedot

Erityisavustus koronasta palautumiseen

Inka Kunnala, projektisuunnittelija, (09) 310 33 169, inka.kunnala@hel.fi

Mikroavustukset

Tiina Laukkanen, suunnittelija 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi

Projektiavustukset

Jenni Peisa, erityissuunnittelija, (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi


 

Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank