Suoraan sisältöön

Erityisavustus tanssin vapaalle kentälle

Dance performance

Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Taideyliopisto käynnistävät pilottihankkeen, jossa tuetaan tanssin vapaan kentän vakiintuneiden yhteisöjen osaamisen kehittämistä ja esitystoimintaa Tanssin talossa. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti asiasta kokouksessaan 26.8.2021. Helsingin kaupunki rahoittaa toimijoiden hankkeita 100 000 eurolla ja Taiteen edistämiskeskus 100 000 eurolla.

Kokonaisuudessa Helsingin kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus tukevat avustuksilla hankkeita, joihin sisältyy esitystoimintaa Tanssin talossa sekä oman osaamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Taideyliopisto puolestaan tukee toimijoiden osaamisen kehittämistä räätälöidyllä kokonaisuudella. Esitystoiminta voi olla jo repertuaarissa oleva teos, kantaesitystuotanto tai vastaava muu kokonaisuus. Oman osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet puolestaan voivat olla esimerkiksi kansainvälistymiseen, omarahoitusosuuden kasvattamiseen tai muihin tuotannollisiin teemoihin liittyviä.

Hakukelpoisia ovat tanssiryhmät, jotka saavat Helsingin kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta vuonna 2021. Rahoituksen piiriin hyväksytään maksimissaan kymmenen ryhmää ja ensisijaisesti halutaan huomioida ryhmät, joilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta oman toimintansa kehittämiseen hankerahoituksella.

Hankkeen tulee toteutua 1.1.2022–31.12.2023 välisenä aikana. Haku tapahtuu Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa ja siinä voi hyödyntää samoja hakuasiakirjoja, kuin Taiteen edistämiskeskuksen haussa. Taike viestii itse yksityiskohdista liittyen omaan osuuteensa kokonaisuudessa. Päätökset avustuksen saajista tehdään vuoden 2021 aikana.


Hakuohjeet

Ohjeet erityisavustuksen hakemiseen löydät hakuilmoituksesta.


Lisätietoja

Salla Mistola, salla.mistola@hel.fi, puh.040 516 3174,

Marjaana Jaranne, marjaana.jaranne@hel.fi, puh. 040 6528128


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Taide— ja kulttuuriavustukset -sivulle

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank