Suoraan sisältöön

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Kulttuurin avustusten hakuprosessi ja päätöksenteko


1. Tutustu ohjeisiin 

Tutustu eri avustusmuotoihin, avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin: 

2. Valmistaudu hakemuksen jättämiseen

Hanki tarvittavat taustatiedot sekä kokoa vaaditut liitteet hakemuksen jättämistä varten.3. Tee sähköinen hakemus 

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi lomakkeella:

Lue lisää hakemuksessa tarvittavista tiedoista ja liitteistä:


4. Hakemuksesi käsittely

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin edistäminen -palvelun kumppanuusyksikössä. Hakemusten käsittely perustuu kokonaisarviointiin sekä siihen, miten hyvin hakija täyttää kulttuurin avustusten arviointiperusteet. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta.

Lisäksi käsittelyssä noudatetaan seuraavia ohjeita:


5. Päätös

Avustusten myöntäminen perustuu siihen, miten hyvin hakija täyttää kulttuurin avustusten myöntämisperusteet. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri ja kirjastojaosto päättää yli 5000 euron avustuksista.

Kulttuurin edistämisen päällikkö päättää sellaisista hakemuksista, joiden hakemussumma on korkeintaan 7500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5000 euroa. Viranhaltijapäätösten aikataulu noudattaa pääsääntöisesti kulttuuri ja kirjastojaoston kokousaikoja.

Päätöksistä tehdään päätöstiedote kokouksen jälkeen. Pöytäkirja korvaa ilmestyttyään esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Tilaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätöstiedotteet suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta. Tilaa-painike (kirjekuori-kuvake) löytyy STT Infon sivun oikeasta yläkulmasta.

Myönnetyistä avustuksista on julkaistu avointa dataa Helsinki Region Infoshare -palvelussa.


6. Noudata avustuksen käyttämistä ja raportointia koskevia ohjeita

Tiedotus- ja markkinointimateriaaleissa tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana sekä käyttää mahdollisuuksien mukaan Helsinki-tunnusta.


Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.


Oikaisuvaatimus

Avustuksen hakijalle lähetetään päätöksen yhteydessä ohje mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Arviointiperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle