Suoraan sisältöön

Kehittämisavustukset

Kuvistukuva. Helsinki-tunnus


Tietoa koronaepidemian vaikutuksista kulttuurin avustuksiin löydät täältä


Kenelle: helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille

Mihin tarkoitukseen: kehittämishankkeisiin, jotka

  • vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)
  • hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin
  • hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista uudistumista ja kehittämistä. Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. Kulttuuripoliittista kehittämistoimintaa ovat mm. Helsingin mallin toiminta sekä taiteen ja kulttuurin alueellinen saatavuus, kulttuurinen vanhustyö ja taiteen perusopetus. 

Harkintaan perustuen voidaan avustaa myös muita avustusten myöntämisperusteet täyttäviä kehittämishankkeita. Kehittämisavustus voidaan myöntää 1–3-vuotisena.


Helsingin malli

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Lue lisää


Hakijan on täytettävä kulttuurin avustusten myöntämisperusteet ja tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa.


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi) 

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsingin kaupunkin aineistopankki