Suoraan sisältöön

Kehittämisavustukset

Kuvistukuva. Helsinki-tunnus


Tietoa koronaepidemian vaikutuksista kulttuurin avustuksiin löydät täältä

!!! Kulttuurin avustuslajit ja arviointiperusteet muuttuvat 1.6.2022 alkaen. Lue lisää


Kenelle: Helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä.

Mihin tarkoitukseen: kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista

  • vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)
  • hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin
  • hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista uudistumista ja kehittämistä. Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. 

Avustusta haetaan pääsääntöisesti hakuaikojen mukaisesti seuraavalle vuodelle. Avustus voidaan myöntää 1-3-vuotisena. Monivuotiset avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.​

Kehittämisavustuksia voidaan myöntää myös erikseen päätettävien erillishakujen mukaisesti. Tällaisia hakuja ovat mm. Helsingin mallin erillishaku.


Helsingin malli

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Lue lisää

Hakijan on täytettävä kulttuurin avustusten myöntämisperusteet ja tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa.


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi) 

Arviointiperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsingin kaupunkin aineistopankki