Suoraan sisältöön

Koronatilanteen vaikutukset kulttuurin avustuksiin


Elpymisavustus taiteen ja kulttuurin kentälle syksyllä 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuo haettavaksi määräaikaisen avustuksen, jonka tavoitteena on palauttaa toiminnan volyymit koronapandemiaa edeltävälle tasolle sekä vähentää pandemian aiheuttamia suoria ja välillisiä haittoja. Taide- ja kulttuurialan toimijoille myönnetään ylimääräisinä avustuksina 2,12 miljoonaa euroa koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Nämä avustukset ovat osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevaa avustuskokonaisuutta, jonka suuruus koko laajuudessaan on 3,5 miljoonaa euroa. Avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja taidealan sekä tapahtumien toipumisen tukemiseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen osana koronasta palautumista. Elpymisavustuksen hakuaika alkoi 20.9.2021 ja päättyi 8.10.2021. Lue lisää


Avustuksen siirto koronan aiheuttamien haittojen vuoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.8.2021, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla myönnettyjä vuoden 2021 avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avustusten käyttötarkoitusta ja hankkeiden sisältöä voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2022.

Avustuksen siirrosta ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, kunhan avustuksen käyttö ei ole ristiriidassa avustusehtojen kanssa. Muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Tämä ohje koskee kaikkia kulttuurin avustuksia eli taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväisluontoiseen toimintaan, taide- ja kulttuuriavustuksia projektiluonteiseen toimintaan, taiteen perusopetuksen avustuksia ja kehittämisavustuksia.

Lue myös:


Avustuksen palauttaminen

Jos avustus ei tule käytetyksi, se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

Avustuksen palauttamisen järjestämisestä tulee olla yhteydessä: Minna Leino, hallintosihteeri, minna.leino@hel.fi


Selvityslomakkeet

Pääset tällä lomakkeella tekemään selvityksen erityisavustuksesta taide- ja kulttuuriyhteisöille koronapandemiasta palautumiseen. Selvitys on tehtävä 31.3.2022 mennessä.

Vuodelle 2021 avustuksia saaneilta vaaditaan selvitys koronatilanteen vaikutuksista toimintaan vuonna 2021. Selvitys tehdään vastaamalla erilliseen kyselyyn täällä:

 

Lisätietoja

Epäselvissä tilanteissa olethan yhteydessä. Katso Yhteystiedot


Kulttuurin avustukset -pääsivulle