Suoraan sisältöön

Sähköinen hakemus ja liitteet


Kuva tietokoneen näytöstä, jossa tekstiä


Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten. Myös hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei ole saatavilla hakuhetkellä, niin ne voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen.

Hae kulttuurin avustuksia Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi):

Käytössä on yksi lomake kaikille avustusmuodoille:


Liitteet

Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä/yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä sekä työryhmien tilivastaavilta vaaditaan liitteenä tiliote tai muu pankin ilmoitus tilinomistajasta (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot), josta tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. Myönnettyä avustusta ei voida maksaa asiakirjan puuttuessa.


Taide- ja kulttuuriavustukset

Toiminta-avustuksiin vaadittavat liitteet:

 • Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • Talousarvio seuraavalle vuodelle
 • Tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tilinpäätöksestä on käytävä ilmi ainakin yhdistyksen tulos ja tase, lisäksi oltava jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta allekirjoituksineen)
 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen)
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)

Monivuotisiin toiminta-avustuksiin vaadittavat liitteet:​

 • Toimintasuunnitelma koko avustuskaudelle. Toimintasuunnitelmassa tulee esitellä myös suunnitelma itsearviointityökalun sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiselle ja käyttöönotolle. Mikäli toimijalla on jo käytössä kyseiset työkalut, tulee ne esitellä toimintasuunnitelmassa.​
 • Talousarvio koko avustuskaudelle​
 • Tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tilinpäätöksestä on käytävä ilmi ainakin yhdistyksen tulos ja tase, lisäksi oltava jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta allekirjoituksineen)​
 • Edellisen vuoden toimintakertomus​
 • Yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen)​
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)

Projektiavustuksiin vaadittavat liitteet:

 • Työryhmän jäsenten ansioluettelot, kun kyseessä on taiteen ammattilaisten hanke.
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)


Taiteen perusopetuksen avustukset

Taiteen perusopetuksen avustuksiin vaadittavat liitteet:

 • Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle​
 • Talousarvio seuraavalle vuodelle​
 • Tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tilinpäätöksestä on käytävä ilmi ainakin yhdistyksen tulos ja tase, lisäksi oltava jäljennös tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksesta allekirjoituksineen)​
 • Edellisen vuoden toimintakertomus​
 • Yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen)​
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)


Kehittämisavustukset

Kehittämisavustuksiin ja Helsingin mallin avustuksiin vaadittavat liitteet:

 • Projektisuunnitelma haetulle ajanjaksolle
 • Budjetti haetulle ajanjaksolle
 • Tiliote tai vastaava asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero (uudet hakijat tai pankkiyhteystiedot muuttuneet)


Sähköinen hakemus

Käytössä on yksi lomake kaikille avustusmuodoille: Kulttuuri, taide- ja kulttuuriavustushakemus

Sähköisen asioinnin neuvonta auttaa www.asiointi.hel.fi-sivujen käytössä: puh. 09 310 88800 (ma-pe klo 8-18)

Sähköinen asiointipalvelu vaatii tunnistautumista ja rekisteröitymistä. Jotta voit käyttää asiointipalvelua, sinun tulee kirjautua asiointipalveluun pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai yrityksen ja yhteisön Suomi.fi-valtuuksilla (yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää).

Sinua pyydetään rekisteröitymään ensimmäisellä käyttökerralla, jonka jälkeen saat käyttöösi oman asiointikansion.
Palvelu toimii Internet Explorer-, Firefox- ja Chrome-selaimilla mutta ei Safari-selaimella. Palvelun käyttö vaatii lisäksi, että selaimessasi on Java Script -tuki päällä.

Ohjeita teknisiin ongelmatilanteisiin

 • Voit kokeilla sammuttaa selaimen ja sitten kokeilla uudestaan.
 • Voit kokeilla eri selaimia.
 • Hakemus on syytä täyttää järjestyksessä, varsinkin alkupäässä. Valinnat vaikuttavat siihen, mitä kysymyksiä hakemukselle latautuu.
 • Hakemuksen on aina syytä antaa latautua rauhassa, eikä klikkailla lautauksen aikana.
 • Tekstivastauksissa isojen tekstimäärien liittäminen voi pistää järjestelmän sekaisin.
 • Liitteet tulisi liittää vasta kun on lähettämässä hakemusta, ei vielä luonnokseen.
 • Jos hakemus tuntuu menneen solmuun, voi olla syytä aloittaa uusi hakemus, eikä taistella solmuun menneen kanssa.
 • Suosittelemme, että kirjoitat vastaukset etukäteen esim. Word-tiedostoksi ja kopiot valmiit vastaukset sen jälkeen vastauslomakkeelle.

Sähköinen hakemus koostuu seuraavista osioista:

1. Hakijan perustiedot

Jos olet aiemmin hakenut avustusta, asiointipalveluun tallennetut tiedot voi hakea lomakkeelle.

Jos olet uusi hakija tai rekisterinumeroa tai Y-tunnusta ei ole, täytä tarvittavat tiedot (henkilön sukunimi, etunimi, henkilötunnus tai yhteisön rekisterinumero, Y-tunnus, nimi, rekisteröimispäivä, perustamisvuosi, kotipaikka, www-sivut, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, toimihenkilö(t) ja pankkiyhteystiedot) lomakkeelle.

Perustietoihin täytetään vuosi, jolle haet avustusta, sekä hakijan tyyppi (yksityishenkilö, rekisteröitynyt yhteisö, rekisteröitynyt työryhmä)

2. Haettava avustus

 • Avustuslaji. Tutustu avustusmuotoihin ja arviointiperusteisiin.
 • Avustuksen suuruus (euroa).
 • Ensisijainen taiteen ala.
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta tai haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta. Varsinainen hankekuvaus tulee myöhemmin.
 • Aika, jolle avustusta haetaan.
 • Onko kyseessä festivaali.
 • Tapahtuma, jolle avustusta haetaan (hankkeen nimi, esitysten/tapahtumapäivien määrä, esitysten määrä, arvio käyntien määrästä, ensi-illan pitopaikka Helsingissä, ensimmäisen yleisölle avoimen tilaisuuden päivämäärä).
 • Muut kuin Helsingin kaupungin myöntämät avustukset (myöntänyt yhteisö tai viranomainen, vuosi, euromäärä, käyttötarkoitus).

3. Toiminta

 • Hakijayhteisön henkilö- ja yhteisöjäsenet sekä helsinkiläisjäsenten osuus. Ei koske yksityishenkilöitä tai työryhmiä.
 • Toiminnan tai hankkeen kuvaus, tavoitteet ja kehittämissuunnitelmat, toiminnan missio ja arvot sekä visio ja strategiat siihen pääsemiseksi.
 • Avustusten arviointiperusteisiin perustuvat kysymykset.
 • Tavoitellut kohderyhmät.
 • Yhteistyötahot ja verkostot.
  Henkilöstön määrä. Ei koske yksityishenkilöitä tai rekisteröimättömiä työryhmiä.
 • Taiteen perusopetus: Oppilaiden määrä (kaikki, tytöt, pojat, varhaisiän opinnot, laaja/yleinen oppimäärä, perusopinnot / syventävät opinnot), opetustunnit, opetushenkilöstön lukumäärä, oppilaaksi ottamisen tapa, oppimäärän tai opetuksen yksilöllistäminen tarvittaessa, vapaaoppilaspaikat, itsearvioinnin toteuttaminen, palautteen kerääminen vanhemmilta tai sidosryhmiltä).
 • Toimintapaikat ja tilat.

4. Talousarvio

 • Hankkeen tulot eriteltyinä (pääsymaksutulot, sponsorointi ja yritysyhteistyö, muut myyntituotot, yhteisön oma rahoitus, Helsingin kaupungin avustus, lahjoitukset, muut avustukset ja muut tulot).
 • Hankkeen menot eriteltyinä (esiintyjäpalkat/-palkkiot, muut palkat ja palkkiot, henkilöstösivukulut, yleiskulut, luvat, matkakulut, kuljetuskulut, lavastus ja puvustus, tekniikka, laitevuokrat ja sähkö, kiinteistöjen käyttökulut, vuokrat, turvallisuus, tiedotus, markkinointi ja painatus, muut menot).
 • Lomake laskee tulot ja menot yhteensä sekä nettotuloksen.

5. Lisätiedot ja liitteet

Tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja tai muita perusteluja hakemukseen liittyen tai ilmoittaa perustietoihin tulleista muutoksista.

Uusilta hakijoilta tai pankkiyhteystietojen muutuessa vaaditaan liitteenä tiliote tai muu asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää. 

Hakijakohtaiset liitteet (tiliote, säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vuosikokouksen pöytäkirja) ovat saman rekisteröidyn hakijan kaikkien avustushakemusten käytössä eli samaa liitettä ei tarvitse toimittaa kuin yhden avustushakemuksen liitteenä.  Katso kaikki vaaditut liitteet tämän sivun yläosasta.

Hae liite Valitse tiedosto- toimintoa käyttäen ja tallenna liite hakemukseesi painamalla Liitä-painiketta. Yhden liitteen maksimikoko on 20 Mt. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen.

6. Tietojen vahvistus

Lomakkeen viimeisessä osiossa on vielä hyvä tutustua kaupungin varoista myönnettävien avustusten ehtoihin.

Hakemuksen lähettäminen edellyttää ehtojen hyväksymistä ja annettujen tietojen vakuuttamista oikeiksi.

Hakemuksen lähettäminen tapahtuu klikkaamalla osion lopussa olevaa Lähetä-painiketta. Ennen lomakkeen lähettämistä on hyvä tarkistaa hakemuksen tiedot ja varmistaa, että kaikki vaaditut liitteet ovat tallennettu hakemukseen.

Voit myös tallettaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään hakemusta myöhemmin. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen.  Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään klo 16 mennessä haun päättymispäivänä. Tarkista hakuajat huolellisesti. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä viimeisenä hakupäivänä palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

Sähköinen asiointi

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelun kautta. Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kulttuuri- ja vapaa-aika/Kulttuurin edistäminen
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13).


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Arviointiperusteet

Hakuajat

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki