Suoraan sisältöön

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten-avustus

Avustusta voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  1. Liikuntaseuran sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki. Seuran toimintaa järjestetään pääasiassa Helsingissä ja seuran toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille.
  2. Liikuntaseuran tulee olla yhdistyslain mukaisesti patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä yhdistys ja sen tulee olla ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseuran toiminta on vakiintunutta. Tämä ei koske niitä liikuntaseuroja, joiden kohdalla kyse on yhdistyksen nimen muutoksesta, yhdistyksen jaoston rekisteröitymisestä itsenäiseksi yhdistykseksi tai jos kyse on aiemmin avustusta saaneiden, kahden tai useamman yhdistyksen toiminnan liittämisestä yhteen kokonaan tai osittain.
  3. Liikuntaseuran säännöistä tulee ilmetä, että sen tarkoitus on liikunnallinen.
  4. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa oman seuransa samalle ryhmälle vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden ajan.
  5. Liikuntaseuran ohjattuun toimintaan osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa.
  6. Seura noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin periaatteita (liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta).

Tutustu Reilun Pelin periaatteisiin tästä linkistä: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2- urheiluyhteison-reilun-pelin-ihanteet-ja-tavoitteet.pdf

Tutustu yhdistysten hyvään hallintotapaan: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hhopas_nettiin.pdf

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus. Avustuksen myöntämisessä painotetaan lasten ja nuorten liikuntaa sekä toiminnan volyymia.

Avustus on yleisavustusluonteista avustusta, jonka kohdentamisesta yhdistys saa itse päättää. Avustus kohdistetaan yhdistyksen toiminnan tukemiseen ja avustusta voidaan käyttää toiminnasta aiheutuvien kulujen lisäksi esimerkiksi tilavuokriin ja seuran henkilöstön palkkakustannuksiin.

Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei huomioida lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin.

Avustuksen osuus hyväksyttävistä menoista voi olla enintään 80 %. Hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen, avusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu seurojen toimintaan yleisesti.

Päätöksen muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen myöntämisestä tekee vuosittain liikuntajaosto.


Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)