Suoraan sisältöön

Starttiavustus

Avustuskelpoisuusehdot täyttävän seuran avustusmuoto.   

Starttiavustusta voidaan myöntää alle vuoden toimineelle liikuntaseuralle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle liikuntaseuralle. Starttiavustuksen suuruus on 500 (viisisataa) euroa.

Starttiavustus voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  1. Liikuntaseuran sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii pääasiassa Helsingissä ja sen toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille.
  2. Seuran pääasiallisen toiminnan sääntöjen mukaan tulee olla liikuntatoiminta.
  3. Seura noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin periaatteita (liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta).

Katso Reilun Pelin periaatteet: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2-urheiluyhteison-reilun-pelin-ihanteet-ja-tavoitteet.pdf

Tutustu yhdistysten hyvään hallintotapaan: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hhopas_nettiin.pdf

Starttiavustus voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran.

Päätöksen starttiavustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)