Suoraan sisältöön

Suunnistuskartta-avustus

Seurat voivat hakea avustusta edellisen vuoden suunnistuskarttojen valmistuskustannusten perusteella. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat. Avustus koskee vain valmiita vuonna 2020 painettuja ensi-, uusinta- tai ajantasaistuskarttoja.

Avustuksen hyväksyttäviä kustannuksia ovat karttojen painatuskustannukset, pohja-aineistokustannukset (luvat, ilmakuvaus-, kopiointi-, ja piirustuskustannukset) ja maastotyökustannukset. Kaikista kustannuksista on hakemukseen liitettävä karttakohtaisesti erittelyt.

Suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin liittyvät laskut ja kuitit toimitetaan erikseen pyydettäessä. Laskuja ja kuitteja ei liitetä avustushakemukseen.

Talkootyönä tehty huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Karttatyyppi Enintään tuntia/km2 Enintään euroa/tunti Enintään euroa/km2
Ensikartta 50 10 500
Uusintakartta 30 10 300
Ajantasaistuskartta 20 10 200

Mikäli kartta sisältää erilaisia kartoitustapoja (ensi, uusinta ja ajantasaistus), jaetaan ilmoitettu talkootyömäärä kartoitettujen neliökilometrien suhteessa kullekin kartoitustavalle. Karttakohtaisesti aiheutuneista kustannuksista vähennetään kartasta saadut tulot, kuten mainostulot, avustukset ja myyntituotto.

Avustusta myönnetään käytössä olevan määrärahan puitteissa kustannusten ja tulojen erotuksena syntyneestä tappiosta enintään 60%. Seurojen yhteistyönä valmistetuista kartoista maksetaan avustusta seurojen ilmoittamassa suhteessa. Helsingin kaupungin logon tulee näkyä kartassa, josta avustusta haetaan.

Päätöksen suunnistuskartta-avustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.

Avustusten myöntämisperusteet

Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)