Suoraan sisältöön

Hakuprosessi ja päätöksenteko

1. Tutustu ohjeisiin 

Tutustu eri avustusmuotoihin, avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin: 

Toiminta-avustus

Tapahtuma-avustus

Starttiavustus

Suunnistuskartta-avustus

Muiden liikuntaa edistävien
yhdistysten avustus

Liikunnan kohdeavustus

Erillishaut

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Yhteystiedot

 

 2. Valmistaudu hakemuksen jättämiseen

Hanki tarvittavat taustatiedot sekä kokoa vaaditut liitteet hakemuksen jättämistä varten.

Lue lisää: sähköinen hakemus ja liitteet 

3. Tee sähköinen hakemus 

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi lomakkeella:

Lue lisää: liikunnan avustushakemus (asiointi.hel.if)  

Lue lisää: sähköinen hakemus ja liitteet 


4. Hakemuksesi käsittely

Hakemus käsitellään Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun kumppanuusyksikössä. Hakemusten käsittely perustuu kokonaisarviointiin sekä siihen, miten hyvin hakija täyttää liikunnan avustusten myöntämisperusteet. Kaikki avustukset ovat harkinnanvaraisia. Käsittelyajan pituus riippuu haettavasta avustuksesta.

Lue lisää: avustusten myöntämisperusteet

Lisäksi käsittelyssä noudatetaan seuraavia ohjeita:

 
5. Päätös

Avustusten myöntäminen perustuu siihen, miten hyvin hakija täyttää liikunnan avustusten myöntämisperusteet. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta.

Lue lisää: avustusten myöntämisperusteet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää toiminta-avustuksista ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksista.

Liikuntapalvelupäällikkö päättää suunnistuskartta-avustuksista, starttiavustuksista ja tapahtuma-avustuksista. Liikuntajohtaja päättää liikunnan kohdeavustuksista.

Päätöksistä tehdään päätöstiedote kokouksen jälkeen. Pöytäkirja korvaa ilmestyttyään esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Tilaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätöstiedotteet suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta. Tilaa-painike (kirjekuori-kuvake) löytyy STT Infon sivun oikeasta yläkulmasta.

Myönnetyistä avustuksista on julkaistu avointa dataa Helsinki Region Infoshare -palvelussa.

 

6. Noudata avustuksen käyttämistä ja raportointia koskevia ohjeita

Lue lisää: avustuksen käyttäminen ja raportointi

 

Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Oikaisuvaatimus

Avustuksen hakijalle lähetetään päätöksen yhteydessä ohje mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten.

 

Hae liikunnan avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Liikunnan avustusten etusivulle