Suoraan sisältöön

Liikunnan kohdeavustus

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin.  Kohdeavustus on harkinnanvarainen.

Kohdeavustuksin voidaan vuosittain tukea toimenpiteitä tai hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa, esim. vahvistavat naisten ja tyttöjen kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä, edistävät yläkouluikäisten ja vanhempien nuorten liikuntaharrastusta urheiluseurassa, edistävät maahanmuuttajien tai vähävaraisten nuorten aktivointia tai ehkäisevät drop out-ilmiötä.

Avustusta voidaan myöntää vuosittain määrärahan puitteissa.

Päätöksen liikunnan kohdeavustuksen jakamisesta tekee liikuntajohtaja.

Ohjeet liikunnan kohdeavustuksen hakemiseen vuonna 2021

Liikuntajaosto ositti vuoden 2021 avustusmäärärahasta liikunnan kohdeavustuksiin enintään 111 000 euroa. Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja avustushakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa hakuajan päätyttyä. Avustushaku on nyt auki ja 30.4.2021 mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon ensimmäisessä käsittelyssä. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään vuoden 2021 toisessa käsittelyssä myöhemmin syksyllä.

Avustusta haetaan sähköisessä asioinnissa liikunnan laitosavustuslomakkeella. Luethan myös hakemuslomakkeen täyttöohjeen (PDF). Hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää pakollinen Questback-liite, jossa hanketta tai toimintaa kuvataan yksityiskohtaisemmin.


Liikunnan avustusmuodot

Avustusten myöntämisperusteet

Yhteystiedot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)