Suoraan sisältöön

Liikunnan korona-ajan avustusten usein kysytyt kysymykset

Kysymykset ja vastaukset koskien Korona-avustusta 2020:

1. Voiko seura aloittaa avustushakemuksessa mainitun toiminnan jo syksyllä, vaikka liikuntajaosto päättää korona-avustuksen myöntämisestä vasta joulukuussa?

Seura voi aloittaa korona-avustuksen myöntämisperiaatteiden mukaisen lapsille, nuorille tai perheille suunnatun maksuttoman toiminnan jo syksyllä, mutta tämä ei vielä itsessään takaa myöntävää avustuspäätöstä. Mikäli seura päättää tästä huolimatta aloittaa toiminnan jo ennen avustuspäätöstä, on tärkeää aloittaa toiminnan seuranta korona-avustuksen seurantalomakkeen mukaisesti.

2. Voiko korona-avustuksella tarjota maksuttomia kuukausia seuramme yksittäiselle joukkueelle tai ryhmälle?

Korona-avustusta voi käyttää monenlaisen maksuttoman toiminnan tarjoamiseen, kunhan se kohdentuu avustuspäätöksen myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Avustuksella pyritään helpottamaan sellaisten lasten, nuorten ja perheiden asemaa, joiden tilanteeseen koronaviruspandemia on eniten vaikuttanut. Avustusta voi siis hakea esimerkiksi yksittäisen ryhmän maksutonta harjoittelua varten lyhyellekin aikavälille. Korona-avustusta myönnettäessä etusijalla ovat kuitenkin sellaiset hankkeet, joilla pyritään tukemaan pidempikestoista, esimerkiksi koko kauden mittaista toimintaa.

Kysymykset ja vastaukset koskien korona-avustusta 2020 sekä kohdennettua toiminta-avustusta koulujen sulkemisesta aiheutuneisiin haasteisiin

1. Voinko saada korona-avustusta, mikäli seuramme sai keväällä korona-avustusta eri hankkeeseen? Entä jos olemme saaneet aikaisemmin vain hyvin pienen summan korona-avustusta toiselta taholta?

Korona-avustuksella pyritään helpottamaan erityisesti sellaisten seurojen tilannetta, jotka eivät ole saaneet koronaviruksen heikentämään taloudelliseen ja/tai toiminnalliseen tilanteeseensa vielä minkäänlaista huojennusta. Tästä syystä korona-avustusta ei voida myöntää sellaisille seuroille, joille Helsingin kaupungin liikuntapalvelu, OKM tai jokin muu taho on jo aikaisemmin myöntänyt avustusta koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin tai toiminnallisiin haasteisiin. Aiemmin myönnetty korona-avustus ei kuitenkaan estä kohdennetun avustuksen saamista, mikäli koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta on aiheutunut seuralle taloudellisia ja/tai toiminnallisia menetyksiä.

2. Koskevatko avustukset vain seuroja, jotka järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille?

Korona-avustus on kohdennettu ainoastaan sellaisille seuroille, jotka järjestävät maksutonta toimintaa 8-18 –vuotiaille lapsille ja nuorille tai perheille. Kohdennettua avustusta koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta aiheutuviin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin voivat kuitenkin hakea myös sellaiset seurat, joiden järjestämällä toiminnalla on jokin toinen kohderyhmä, esimerkiksi aikuiset.

3. Vaikuttavatko myönnettävät avustukset seuran toiminta- ja tilankäyttöavustusten määrään?

Liikunnan avustusten myöntämisen yleisistä periaatteista vuodelle 2021 päätetään liikuntajaoston kokouksessa 27.10.2020. Kumpikaan korona-ajan avustus ei kuitenkaan vaikuta seuroille myönnettävien toiminta- ja tilankäyttöavustusten määrään.

4. Millaiset kustannukset avustuksia myönnettäessä huomioidaan?

Molemmat korona-ajan avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia ja niiden summat määräytyvät liikuntapalvelussa tapauskohtaisesti. Korona-avustusta voi hakea lapsille, nuorille ja perheille suunnatun maksuttoman toiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi työntekijöiden palkat, kiinteistön käyttökulut tai varustehankinnat. Kohdennettua avustusta on mahdollista hakea kaikkiin ylimääräisiin kuluihin tai toiminnan alijäämään, joita koulujen liikuntasalien sulkeutuminen on seuralle aiheuttanut. Ylimääräisiä kuluja tai alijäämään vaikuttavia tekijöitä voivat esimerkiksi olla yksityiseltä sektorilta vuokrattujen tilojen kulut tai peruutetuista harrasteryhmistä aiheutuneet tulonmenetykset.

Siirry takaisin liikunnan avustusten etusivulle