Suoraan sisältöön

Sähköinen hakemus ja liitteet

Kaikkia liikunnan avustuksia haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta liikuntatoimen lomakkeilla. Myös hakemuksessa tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta. Liitteitä voi toimittaa sähköisesti myös varsinaisen hakemuksen jättämisen jälkeen.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Toiminta-avustusta haetaan liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Hakemuslomakkeen tietojen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat tiedot hakemuksen liitteinä määräaikaan mennessä:

 • Hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma
 • Hakuvuotta koskeva talousarvio
 • Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
 • Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)

Seura voi ilmoittaa koronaepidemian vaikutuksista toimintaansa hakemuksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä.

Mikäli yhdistyksen tiedot ovat muuttuneet tai kyseessä on uusi yhdistys, toimitetaan avustushakemuksen yhteydessä

 • Yhdistyksen säännöt

 • Pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (yhdistyksellä tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)

 • Ote yhdistysrekisteristä (vain ensimmäistä kertaa hakevat)

Ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet tilankäyttöavustusta vuonna 2020 toimittavat lisäksi hakemuksen yhteydessä seuraavat liitteet, mikäli hakevat tukea liikuntatilojen käyttöön:

 • Tilankäyttöliite edellisen vuoden toteutuneista liikunnan säännöllisistä ohjatuista harjoitusvuoroista muissa kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa (excel-liite saatavissa liikuntapalvelun avustuksia koskevalta www-sivulta)
 • Mikäli yhdistys hakee avustusta oman liikuntatilan käyttöön, josta se maksaa kuukausivuokraa, tulee avustushakemuksen liitteenä lisäksi toimittaa tilan vuokrasopimus

Vuokratositteita ei liitetä avustushakemukseen, vaan ne toimitetaan liikuntapalvelulle erikseen pyydettäessä. 

Suunnistuskartta-avustuksen hakeminen

Suunnistuskartta-avustusta hakevan tulee täyttää toiminta- ja tilankäyttöavustushakemuksen toimintatiedot sekä erillinen suunnistuskartta-avustushakemus. Hakemuslomakkeiden tietojen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat tiedot hakemuksen liitteinä:

 • suunnistuskartat, joille avustusta haetaan
 • selvitys suunnistuskarttojen valmistuskustannuksista

Suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin liittyviä laskuja ja kuitteja ei liitetä avustushakemukseen, vaan ne toimitetaan liikuntapalveluun ainoastaan erikseen pyydettäessä.

 

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen hakeminen

Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta haetaan liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella.

Hakemuslomakkeen tietojen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat tiedot hakemuksen liitteinä:

 • Hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)
 • Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi)

Seura voi ilmoittaa koronaepidemian vaikutuksista toimintaansa hakemuksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä. Mikäli yhdistyksen tiedot ovat muuttuneet tai kyseessä on uusi yhdistys, toimitetaan avustushakemuksen yhteydessä

 • Yhdistyksen säännöt
 • Pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (yhdistyksellä tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)
 • Ote yhdistysrekisteristä

Mikäli kyseessä on uusi hakija ja halutaan, että seuran maksettuja vuokria voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä, liitetään hakemukseen myös

 • selvitys edellisen vuoden maksetuista säännöllisen ohjatun liikunnan harjoitustoiminnan tilavuokrista (tilankäyttöliite excel-muodossa; saatavissa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan www-sivuilta). Vuokratositteet toimitetaan avustuskäsittelijälle ainoastaan erikseen pyydettäessä.
 • vuokrasopimus, mikäli liikuntaseuralla on omat liikuntatilat, joista maksetaan kuukausivuokraa  

Starttiavustuksen hakeminen

Starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden starttiavustuslomakkeella. Hakemuslomakkeen tietojen lisäksi starttiavustus-hakemuksen liitteenä toimitetaan

 • ote yhdistysrekisteristä,
 • yhdistyksen säännöt,
 • talousarvio ja
 • toimintasuunnitelma


Tapahtuma-avustuksen hakeminen

Tapahtuma-avustusta haetaan tapahtuma-avustuslomakkeella. Hakemuslomakkeen tietojen lisäksi hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä tapahtumasuunnitelma ja tapahtuman budjetti. 

Liikunnan kohdeavustuksen hakeminen

Liikunnan kohdeavustusta haetaan laitosavustuslomakkeen ”muu” –avustuslajivaihtoehdolla. Hakemuksen liitteessä tulee kuvata toiminta tai hanke, johon tukea haetaan. Avustushaku on avoinna ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa.  

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)

Liikunnan avustusmuodot

Avustusten myöntämisperusteet

Yhteystiedot

Liikunnan avustusten etusivu