Suoraan sisältöön

Tapahtuma-avustukset

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joiden järjestämä tapahtuma täyttää seuraavat ehdot:

 1. Tapahtuma on liikunnallinen ja se järjestetään Helsingin kaupungin alueella
 2. Tapahtuma liikuttaa helsinkiläisiä ja se monipuolistaa kaupungin tapahtumatarjontaa
 3. Tapahtuman järjestäjä on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö
 4. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa
 5. Tapahtumasta raportoidaan tapahtuman jälkeen

 Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteerejä:

  • Tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia kohderyhmiä arkiaktiivisuuden, omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin Helsingin liikkumisohjelman tavoitteet huomioiden.
  • Lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat
  • Tapahtuman kansainvälisyys, laajuus ja näkyvyys
  • Tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta:
   • Tapahtumajärjestämisessä huomioidaan ympäristöasiat / tapahtumalla on ympäristösuunnitelma osana toteuttamissuunnitelmaa
   • Avustuksen myöntämisen tarpeellisuus
   • Vaikutus yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden edistämiseen
   • Osallisuuden edistäminen

Tutustu Helsingin liikkumisohjelmaan tästä linkistä.

Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen avustus. Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä liikuntaseuran normaaliin kilpailutoimintaan, sisäisiin ja paikallisiin tapahtumiin, leiri- ja kurssitoimintaan, aikuisten arvokilpailuihin (SM) tai kansainvälisiin arvokilpailuihin. Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM).

Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, kuten tilamaksut, viestintä/markkinointi sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut. Tapahtuma-avustusta saa käyttää ainoastaan tapahtumasta aiheutuviin kuluihin. Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle sen jälkeen, kun loppuraportti tapahtumasta on toimitettu liikuntapalveluun.

Yhtä tapahtumaa kohti voidaan myöntää yksi tapahtuma-avustus.

Päätöksen tapahtuma-avustuksen jakamisesta tekee liikuntapalvelupäällikkö.


Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puh. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi
Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puh. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi


Avustusten myöntämisperusteet

Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)