Suoraan sisältöön

Miten teen aloitteen?

Helsinkiläiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita.

Laajempaa tietoa aloitteiden tekemisestä löydät Helsingin kaupungin Tee aloitteita -sivustolta.