Suoraan sisältöön

Liikuntapaikkojen yleiset järjestyssäännöt

Helsingin kaupungin liikuntapaikkojen yleiset järjestyssäännöt

1 Liikuntapaikat on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa liikuntatilaisuuksia varten.

2 Harjoitusvälineet ja -laitteet on niiden käytön jälkeen palautettava paikoilleen. Ilmoitus vahingosta on tehtävä viipymättä henkilökunnalle.

3 Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen liikuntapaikoilla on kielletty.

4 Kunnostustöiden, sääolosuhteiden tai tilaisuuksien takia voidaan liikuntapaikka sulkea kokonaan tai osittain.

5 Eri lajeja saa harrastaa niille varatuilla paikoilla tai määrättyinä aikoina.

6 Jokainen käyttää liikuntapaikkoja omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa säilymisestä liikuntapaikoilla. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle.

7 Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.

8 Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan liikuntapaikalta tai häneltä/siltä voidaan kieltää liikuntapaikan käyttö määräajaksi.

9 Tämän järjestyssäännön lisäksi voidaan antaa liikuntapaikkakohtaisia tarkentavia ohjeita.

 Voimaan 1.11.1996 lukien.