Suoraan sisältöön

Herttoniemenrannan liikuntapuiston tekonurmi: Usein kysytyt kysymykset


Yleiset

K: Miksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon halutaan tekonurmi?

V: Herttoniemenrannan kivituhkakenttä on tällä hetkellä vähällä käytöllä. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa kenttä eläväksi harjoitus- ja pelikentäksi, joka palvelee alueen asukkaita sekä erityisesti lapsia ja nuoria mahdollisimman monipuolisesti.

K: Mikä on hankkeen aikataulu?

V: Kaupunki vuokraa Herttoniemenrannan liikuntapuistosta noin 9800 m2:n kokoisen alueen Puotinkylän Valtin ja Kulosaaren jalkapalloseuran myöhemmin perustamalle kenttäyhtiölle noin 15 vuodeksi alkuvuodesta 2022 alkaen. Yhteistyöseurat asentavat vuokraamalleen alueelle noin (70 m x 120 m) kokoisen tekonurmimaton mahdollisimman pian vuokrasopimuksen tultua voimaan, kuitenkin viimeistään 1.5.2022.

K: Millainen on hankkeeseen liittyvä päätöksentekoprosessi?

Hankkeeseen on lähdetty Puotinkylän Valtin aloitteesta. Hankesuunnitelma julkaistaan kommenteille ja kysymyksille kerrokantasi.hel.fi-alustalla, ja aiheeseen liittyen järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus kaupunkilaisille, Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden ja Puotinharjun Valtin sekä Kulosaaren jalkapalloseuran edustajille 29.9.2021. Kuulemisen ja vuorovaikutuksen perusteella liikuntapalvelukokonaisuus tekee päätösesityksen Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka tekee lopullisen päätöksen hankkeen etenemisestä.

Käyttösäännöt

K: Hankesuunnitelmassa todetaan, että kentän kehittämiseksi alueen asukkaita hyvin palvelevaksi otetaan suunnitteluun mukaan paikallisia halukkaita ja toimijoita. Miten tämä yhteissuunnittelu käytännössä toteutetaan?

V: Hankkeen toteuttajat eli yhteistyöseurat Valtti ja KulPs huomioivat lähialueiden toimijoiden toiveet suunnittelutyössä mahdollisuuksien mukaan. 29.9.2021 järjestyn keskustelutilaisuuden j a kerrokantasi.hel.fi-alustalle esitettyjen kysymyksien ja kommenttien perusteella kehitetään hankesuunnitelmaa ja ratkaisuja. Lisäksi sekä Valtin että Kulpsin edustajiin (toimisto_at_valtti.info, info_at_kulps.fi) voi olla yhteydessä esim. matalan kynnyksen toimintaideoiden tiimoilta.

K: Miten huomioidaan alueen asukkaiden sekä koulujen yms. paikallisten ryhmien tarpeet ja mahdollisuudet hyödyntää kenttää?

V: Yhteistyöseurat ovat käyneet alustavia keskusteluja lähialueen koulun ja muiden toimijoiden kanssa hyvässä hengessä. Tulevaisuudessa koulu ja päiväkoti käyttävät kenttää arkipäivisin klo 8–16 ja seurat sen jälkeen. Lisäksi Valtti ja KulPs ovat sitoutuneet tarjoamaan kentältä vapaakäyttövuoroja sekä toteuttamaan iltapäiväkerhoja.
Mahdollisuuksien mukaan kentältä vuokrataan vuoroja myös muiden seurojen tai yhteisöjen käyttöön.
Seurat tarjoavat valmista toimintaa yksittäisille harrastajille, vapaavuoroja alueen palloilijoille sekä iltapäiväkerhoja ja muuta toimintaa kouluille ja päiväkodeille.

K: Miten alueen muut seurat huomioon? Alueen muillakin seuroilla (Herto, HJK, Kulps jne) on tarve isolle kentälle ja nk. prime-time-vuoroista on pula. Onko hankesuunnitelmaan mahdollista lisätä vuokrasopimukseen velvoite käyttöajan myynnistä muille seuroille ja/tai lähialueen seuroille mahdollisuus osallistua rahoitukseen ja kenttäyhtiön toimintaan?

V: Tekonurmi toteutetaan Valtin ja KulPsin yhteistyöprojektina. Rakentavat seurat varaavat omat tarvittavat vuoronsa ja mahdollisuuksien mukaan vuokraavat ylijäävät iltapäivä- ja iltavuorot muille. Yleensä toimitaan omakustanneperiaatteella eli tarkoitus ei ole tehdä voittoa. Lisäkysymyksissä kenttäyhtiöön liittyen seurat voivat olla yhteydessä Valtin ja Kulpsin edustajiin (toimisto_at_valtti.info, info_at_kulps.fi).

K: Jätetäänkö kentän vuoroja omaehtoiselle treenaamiselle ja ns. vapaakäytölle, jolloin kuka tahansa voi tulla kentälle pelaamaan, vaikka ei vielä harrastaisi seurassa?

V: Seuratoiminnan ohella kentältä varataan viikoittain ilmaisia vapaavuoroja alueen asukkaille.

K: Hankesuunnitelmassa todetaan, että seuratoiminnan ohella kentältä varataan viikoittain ilmaisia vapaavuoroja alueen asukkaille. Kuinka paljon näitä viikoittaisia ilmaisia vapaavuoroja tulisi?

V: Lukumäärä tarkentuu suunnittelutyön edetessä.

K: Hankesuunnitelmassa todetaan, että tekonurmi tuo alueen koulujen ja päiväkotien liikuntatunneille laadukkaan ja turvallisen alustan. Mitähän kohtuuhintaisuus tarkoittaa? Miten se tulee vaikuttamaan koulun liikuntamäärärahoihin?

V: Vuokrasopimuksiin kirjataan, että kenttien pitää olla koulujen käytössä päivisin. Eli tekonurmi ei luo kustannuksia kouluille.

Talvikäyttö

K: Turvataanko sään salliessa kentän jäädyttäminen talvisin myös jatkossa, sisältäen aktiivisen kentänhoidon?

V: Kenttä on vuosittain luistelijoiden käytössä 15.12.–15.3. välisen ajan ja siirtyy Valtin jalkapallokäyttöön viimeistään 1.4.

K: Olisiko mahdollista, että puolet kentästä jäädytetään ja toisella puolella voi pelata läpi talven jalkapalloa? Tämä palvelisi käyttäjiä paremmin eritysesti lauhoina talvina.

V: Tätä mahdollisuutta selvitetään suunnittelutyön edetessä. Käytännössä myös talvien laatu eli pakkasöiden määrä vaikuttaa jäädytettävän alueen kokoon.

Ekologisuus

K: Kumpi on ekologisempi, luonnonnurmi vai tekonurmi?

V: Todennäköisesti luonnonnurmi.

K: Miksi on päädytty tekonurmeen luonnonnurmen sijaan?

V: Luonnonnurmea voidaan käyttää noin 26 tuntia viikossa toukokuusta syyskuuhun. Tekonurmea taas lähes rajattomasti ympäri vuoden.

K: Miten taataan ekologinen kenttämateriaali, onko esimerkiksi kumin sijaan löydettävissä biohajoava rouhemateriaali?

V: Tekonurmimaton täytteenä käytetään kumirouhetta. Kumirouheen leviäminen luontoon estetään tarpeellisilla toimenpiteillä (puhdistusalue, talteenotto ja uudelleenkäyttö). Valtti rakentaa tarpeelliset huoltotilat toiminnan laadun varmistamiseksi.

Pysäköinti ja alueen muut palvelu

K: Hankesuunnitelmassa todetaan, että kentän kunnostaminen elävöittää koko aluetta. Kenttää käytetään harjoittelun ohella myös ottelu- ja turnaustapahtumiin, minkä määrien voi uskoa lisääntyvän tekonurmimaton asentamisen myötä. Hankesuunnitelmassa todetaan myös, että alueella toimivat yritykset hyötyvät taloudellisesti Valtin toiminnasta. Mitä yrityksiä tällä tarkoitetaan?

V: Kentällä tullaan järjestämään harjoittelun lisäksi turnauksia, leirejä ja tapahtumia, joka tuo alueelle paljon pelaajia ja katsojia. Tämä kasvattaa kaikkien alueen palveluntarjoajien potentiaalista asiakasvirtaa.

K: Kuinka pysäköinti alueella toteutetaan? Liikenne alueella lisääntynee parantuvien peli- ja harjoitusfasiliteettien johdosta.

V: Kentän vieressä on iso pysäköintialue, jonka uskotaan riittävän kentän tarpeisiin. Pysäköintimahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin esim. Puotilan liikuntapuistossa

K: Roihuvuoressa ei ole mitään järjestettyä futista, luistelua tai muutakaan liikuntamahdollisuutta edes ala-asteikäisille lapsille. Puotila on ehdottomasti liian kaukana pienten itse kulkea. Voisiko kaupunki järjestää keräävän autokuljetuksen aina näiden pienten harkkoihin. Kaikki pääsisivät osallistumaan.

V: Roihuvuoren kentän kehittämistä tulee tarkastella omana kokonaisuutenaan. Kuljetuspalveluiden järjestäminen ei kuulu liikuntapalveluiden toimenkuvaan.

K: Saisiko alueelle myös pöytätennispöytiä ja istumapaikkoja. Ja tennisseinä yksin harjoittelevalle?

V: Pöytätennispöydät tai tennisseinä eivät kuulu tähän projektiin, vaan niitä tulee tarkastella alueen yleiseen kehittämissuunnitelman yhteydessä, minkä eteneminen puolestaan riippuu liikuntapalvelukokonaisuuden tulevaisuuden määrärahoista. Kehitysehdotuksia ja ideoita ulkoliikuntapaikkoja koskien voi lähettää Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta