Suoraan sisältöön

Helvene

Helveneen taustaa
Yhdeksän vuotta sitten kutsuttiin helsinkiläisten veneilyseurojen edustajat yhteiseen kokoukseen SVEL:n aluetyöryhmän nimissä. Tuossa kokouksessa perustettiin vapaamuotoinen seurojen yhteistoimintaelin, joka otti nimekseen Helvene.  Keväällä yleensä toukokuun loppupuolella kutsutaan kokoon ns. kommodorikokous, johon ovat tervetulleita osallistumaan edustajat kaikista helsinkiläisistä veneily-ja purjehdusseuroista. Kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista veneilyyn liittyvistä asioista ja nimetään noin 10 edustajaa Helveneen toimintaan tulevaksi kaudeksi sekä valitaan Helveneen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Helvene on keskittynyt veneilyseurojen ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyön ja -toiminnan kehittämiseen. Vuosien kuluessa on havaittu tärkeäksi, että organisoituneen veneilyn edustaminen rantojen omistajaan, kaupunkiin päin on riittävällä tavalla järjestetty.

Organisoituminen on tapahtunut hyvin väljän toiminnallisen mallin mukaisesti. Helveneellä ei ole yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä, eikä se katso voivansa tehdä minkäänlaisia sopimuksia venekerhojen nimissä. Sen sijaan se käyttää järjestäytyneiden veneilijöiden ”puheoikeutta” - ei puhevaltaa – viranomaisiin päin.