Suoraan sisältöön

Uimarantojen järjestyssäännöt

Helsingin kaupungin uimarantojen järjestyssäännöt

1 Rannoilla on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja.

2 Julkisten kokousten ja huvitilaisuuksien pitäminen, kaupustelu ja mainostaminen luvatta on uimarannoilla kiellettyä.

3 Moottoriajoneuvoilla ja ajoneuvoilla ajaminen sekä ratsastus muilla kuin tarkoitukseen varatuilla teillä on kiellettyä. Vedessä ei saa liikkua veneellä, kanootilla tai muulla välineellä poijujen sisäpuolisella alueella.

Pelastusveneen tarpeeton käyttöönotto on ehdottomasti kielletty.

4 Eri liikuntalajeja saa harrastaa niille varatuilla paikoilla tai niille varattuina aikoina. Painonnosto- ja muut välineet on palautettava käytön jälkeen paikoilleen. Viallisista välineistä on välittömästi ilmoitettava uimavalvojille.

5 Tulenteko on sallittu vain tarkoitusta varten rakennetuissa keittokatoksissa. Jokainen ulkoilija on velvollinen käsittelemään tulta varoen ja estämään sen irtipääsyn.

6 Kaikki jätteet on koottava niitä varten varattuihin roskasäiliöihin. Pullojen ja muiden lasiesineiden rikkominen on rannoilla kiellettyä. Suihkua ei saa jättää turhaan valumaan.

7 Uimaranta-alueella ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi tai epäsiveellisesti eikä esiintyä päihdyttävän tai muun huumaavan aineen alaisena. Kello 23.00 - 7.00 välisenä aikana kaikenlainen meluaminen, laulu ja soitto on kiellettyä.

8 Uimaranta-alueella on noudatettava ympäristön suojelua. Puiden kaataminen ja vahingoittaminen, kukkien poimiminen, istutusten tallaaminen ja muunlainen kasviston turmeleminen on kiellettyä.

Erityisesti on varottava häiritsemästä alueen lintuja ja vahingoittamasta niiden pesiä.

9 Koirien, kissojen ja muiden eläimien tuominen uimaranta-alueelle ja lasten leikkipaikoille on kiellettyä.

10 Jokainen käyttää uimarantaa omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteidensa ja muun omaisuutensa säilymisestä. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle tai poliisin löytötavaratoimistoon.

11 Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.

12 Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan uimarannalta ja häneltä/siltä voidaan kieltää uimarannan käyttö määräajaksi.

Järjestyssäännöt ovat voimassa 31.5.1999 lukien. Liikuntajohtaja 26.5.1999, § 64/LIITE