Suoraan sisältöön

Helsingin mallin avustukset

Kaupunkilaisia ja taiteen ammattilaisia puutarhatöissä

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 


Helsingin mallin lähtökohdat

 • Taidelaitoksia ja -organisaatioita kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia yleisöjä.
 • Kulttuurin saavutettavuutta vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.
 • Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.
 • Malmitalo, Kanneltalo, Stoa ja Vuotalo toimivat alueidensa asukkaiden ja toimijoiden aktiivisina verkottajina tarjoten tilojaan ja osaamistaan osallistavaan taide- ja kulttuurityöhön.

Helsingin malli Helsinki-kanavalla: Katso video.


Helsingin mallin haku

Hankehakemus tulee tehdä määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Hakijan tulee valita avustusmuodoksi kehittämisavustus. Hakemukseen tulee liittää erillinen hankekuvaus ja budjetti. Liitteessä tulee kuvata hakuvuodelle suunnitellun hankkeen sisältöä, tavoitetta ja toteutusta. Koska hankkeet ovat lähtökohtaisesti kolmivuotisia, aiheellista on kuvata myös hankkeen pidempiaikaisia tavoitteita. Yksityiskohtaisempi hankesuunnitelma laaditaan kuitenkin vain tulevalle hakuvuodelle.

Hankkeet vahvistetaan vuosittain, mikäli niille kaupungin budjetissa varattuun määrärahaan ei tule muutoksia ja hankkeille asetetut tavoitteet saavutetaan. Avustusta saavien on vuosittain raportoitava sekä hankkeen toteutumisesta, että seuraavan vuoden suunnittelusta. Hakijoilla on myös mahdollisuus tehdä yhteishakemuksia.

Arviointiperusteet

Helsingin mallin mukaisten hankeavustusten käsittelyssä otetaan erityisesti huomioon seuraavat arviointiperusteet:

Taiteellinen laatu

 • Taiteellinen näkemys ja ammattitaito
 • Toimijalla on edellytykset uudenlaisten kohderyhmien kanssa toimimiseen ja uusien toimintamallien kehittelyyn (esim. pedagogista ja yhteisötaiteen osaamista)

Vaikuttavuus

 • Toiminta alueella ja kohderyhmän kanssa on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Valmius paikallisten teemojen hyödyntämiseen hankkeiden sisällöissä.
 • Dialogi alueen asukkaiden ja paikallistoimijoiden kanssa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Hankkeet  kiinnittyvät osaksi taideorganisaation ydintoimintaa ja taiteellista ohjelmistoa sekä
  monipuolistavat taidelaitosten ja -yhteisöjen yleisöpohjaa.
 • Toteutuvat taidelaitosten seinien ulkopuolella sekä keskustan ulkopuolisilla alueilla

Tuotannollinen ja taloudellinen laatu

 • Selkeä toimintasuunnitelma ja aikataulu
 • Riittävät tuotannolliset resurssit
 • Realistinen budjetti ja omarahoitusosuus


Helsingin mallin hankkeet 2022-24

Hankkeen kolmannelle kaudelle varataan taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 600 000 euroa vuodessa ajalle 2022-2024. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Tapulikaupunki-Suutarila, Kontula, Malmi ja Pihlajamäki-Pihlajisto. Taustatietoa prioriteettialueista saa avustusvalmistelijoilta (yhteystiedot alla) sekä Malmitalon johtajalta

Kolmannen avustuskauden tavoitteet ovat jatkoa pilottikauden tavoitteille. Tarve jatkaa hyväksi todettuja vaikuttavia tekoja ja toimintoja on selkeä. Helsingin mallin painoarvoa tullaan kolmannella kaudella hyödyntämään vahvemmin kaupunkitasoisena strategisena hankkeena.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 29.4.2021.  Avustukset jakaantuivat seuraavasti:

 • Helsingin kaupunginteatteri​, Malmi​ (teatteri)
 • Lasten ja nuorten arkkitehtikoulu Arkki​, Malmi​ (monitaide)
 • Sun Effects Oy​, Malmi (valotaide)
 • Q-teatteri​, Malmi (teatteri)
 • Helsinki Urban Art, Tapulikaupunki-Suutarila​ (monitaide)
 • Suomalainen barokkiorkesteri​, Tapulikaupunki-Suutarila​ (musiikki)
 • Todellisuuden tutkimuskeskus ry​, Kontula​ (teatteri)
 • Voimauttavan taiteen äärellä ry​, Kontula (monitaide)
 • Zodiak presents ry​, Kontula​ (tanssi)
 • Suomen Kansallisteatteri​, Pihlajanmäki-Pihlajisto​ (teatteri)
 • Tanssiareena ry​, Pihlajanmäki-Pihlajisto​ (tanssi)
 • Osiris teatteriyhdistys ry​, Pihlajanmäki-Pihlajisto​ (monitaide)


Lisätietoa Helsingin mallista

Sara Kuusi, suunnittelija, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

Ari Tolvanen, suunnittelija, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Kehittämisavustukset

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank