Suoraan sisältöön

Liikkuvat-verkosto

Syksyllä 2017 toimintansa aloittanut Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä.

Verkoston tavoitteena on parantaa ikääntyneiden palveluiden laatua, saavutettavuutta ja monipuolisuutta uudenlaisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen kautta. Verkosto luo yhteisen foorumin järjestämällä kohtaamisia ja jakamalla tietoa. Hallinto- ja sektorirajoja ylittävä verkosto mahdollistaa osaamisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen sekä yhteisen oppimisen esim. kokeilujen kautta.

Verkosto on tarkoitettu erityisesti ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille.

Liikkuvat-verkoston työryhmä:

  • Minna Kaattari, kehittämisasiantuntija, Liikkuvat-verkoston koordinointi, minna.kaattari@hel.fi
  • Karoline Berg, kirjastonjohtaja, kaupunginkirjasto, karoline.berg@hel.fi
  • Minna Ekman, erityissuunnittelija, liikuntapalvelut, minna.ekman@hel.fi
  • Kristiina Stenman, kehittämisasiantuntija, vapaaehtoistoiminta, kristiina.stenman@hel.fi
  • Tiina Nurmenniemi, kehittämisasiantuntija, vapaaehtoistoiminta, tiina.nurmenniemi@hel.fi


Ikääntyneiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kartoittaminen

Verkostoa varten tehtiin keväällä 2017 kartoitus, jossa selvitettiin millaista liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa ikääntyneille on tarjolla kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla. 
Liikkuvat-verkoston alkukartoitus
(pdf) 2017 

Vuonna 2018 tehtiin jatkokartoitus, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveystoimialan alaisten palvelukeskusten liikunta-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoimintaa.
Palvelukeskukset vapaa-ajan paikkoina (pdf) 2018 


Opitaan yhdessä  -verkostotilaisuudet

Liikkuvat-verkosto järjestää Opitaan yhdessä -tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Tilaisuuksien tavoitteena vahvistaa verkostoitumista, yhdessä oppimista ja uuden yhteisen tiedon luomista. Tilaisuudet sisältävät aina asiantuntijapuheenvuoron sekä mahdollisuuden käsiteltävän teeman yhteiseen reflektointiin. 

Lisätietoa: kehittämisasiantuntija Minna Kaattari, minna.kaattari@hel.fi

Syksyn 2022 aikataulu ja teemat:

To 29.9. klo 9-12 Fredriksberg, Konepajankuja 3, 00510 Helsinki (B-talo)
Ikäihmisten määrä, terveys, liikkuminen ja ohjatun liikunnan tarjonta alueellisesti Helsingissä – Data-analyysi ikäihmisten liikkumisesta

Tilaisuudessa esitellään vuoden 2022 keväällä julkaistu ikääntyneiden liikkumista koskeva data-analyysi, jossa tarkasteltiin alueellisesti Helsingin ikääntyneiden määrää, terveyttä, liikkumista sekä ikääntyneille suunnattuja kaupungin ohjattuja liikuntapalveluja. Analyysissä havaittiin alueita, joilla ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. Yhteinen työ jatkuu osana kaupungin hyvinvointityötä. Tule mukaan kuulemaan analyysin tuloksia ja keskustelemaan niistä yhteisesti. Analyysin esittelee Helsingin liikkumisohjelman erityissuunnittelija Taija Savolainen. Pienryhmätyöskentely on osa tilaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan 29.9. tilaisuuteen tästä linkistä! Huomioithan, että kyseessä on livetilaisuus.

Ti 1.11. klo 13.00-15.30 Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki
Kulttuurihyvinvoinnin vaikuttavuus ja arviointi

To 15.12. klo 13.00-15.30 Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
Sote-uudistus ja sen tuomat muutokset ikääntyneiden palveluille

Ilmoittautuminen jokaiseen tilaisuuteen avataan lähempänä ajankohtaa.
Tervetuloa oppimaan yhdessä uutta!


Menneet tilaisuudet ja aineistot

2022

Ke 8.6.2022 klo 13.00–14.45, Tietoisku: Etäpalvelut ja etäajan opit. Tilaisuuden materiaalit

Webinaarissa kuultiin uusimmat kuulumiset ja tuoreimmat opit ikääntyneille suunnatuista etäpalveluista. Puheenvuorot sisälsivät oppeja ja tietoa taiteen ja kulttuurin digialustaa kehittävästä Lämpiö-hankkeesta, Saavutettavat orkesterit -hankkeen virtuaalikonserteista sekä datan, some-markkinoinnin ja ikäihmisten liikkumisen yhdistäneestä viestintäkokeilusta. Lisäksi kerroimme kuulumisia Helsingin kaupungin etäpalveluiden kehittämisestä.

2021

To 9.12.2021 klo 13.00-15.30, Vapaaehtoistoiminta: Ikäihmiset vapaaehtoisina. Tilaisuuden materiaalit

Syksyn toisessa Opitaan yhdessä -webinaarissa oli teemana vapaaehtoistoiminta ja erityisesti ikäihmiset vapaaehtoisina. Hankepäällikkö Sini Lahdenperä kertoi oikeusministeriön Vapaa – Fri -hankkeesta, joka on osa kansallista ikäohjelmaa. Kuulimme myös ajankohtaisia kuulumisia Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnasta sekä Zodiakin ja Tapanilan Erä Karaten puheenvuorot vapaaehtoistoiminnasta osana järjestöjen toimintaa.


Ke 13.10.2021 klo 13.00-15.30, Ikäihmisten tavoittaminen verkossa. Tilaisuuden materiaalit

Kauden ensimmäisen webinaarin teemana on ikäihmisten tavoittaminen verkossa. Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa Pentagon Insightin Laura Perjo kysyy ”Miten palvelutarpeiden taustalla olevien tilanteiden, tunteiden ja toiveiden ymmärtäminen voi auttaa viestimään senioripalveluista ymmärrettävämmin ja saavutettavammin?”. Pentagon Insight toteutti asiakasymmärrystutkimuksen keväällä 2021 osana Helsingin kaupungin seniori-infon nettisivujen uudistusta. Kuulemme myös markkinointisuunnittelija Juhana Särkelältä, miten Helsingin kaupungin Anna arjen liikuttaa -markkinointiviestintäkampanja meni, ja miten ja missä eri sähköisissä kanavissa ikäihmiset tavoitettiin. Anna arjen liikuttaa -kampanja toteutettiin keväällä 2021 osana kaupungin Liikkumisohjelmaa. Lisäksi Helsingin kaupungin stadiluotsi Jarkko Laaksonen kertoo, miten ikäihmiset tavoitetaan ja saadaan äänestämään kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa OmaStadissa. OmaStadin äänestys on käynnissä 6.–28.10.2021.


Ke 9.6.2021 klo 13.00-15.30, Tilastot kertovat…?  Tilaisuuden materiaalit

Tänä keväänä toteutetaan ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun asukkaille oma hyvinvointikysely. Mitä tietoa kysely tuottaa pääkaupunkiseudun ikääntyneistä – heidän hyvinvoinnistaan, liikkumisesta, kulttuuriosallisuudesta jne.? Lisäksi kuulemme tilaisuudessa Helsingin kaupungilla käynnissä olevasta datakokeilusta, jossa analysoidaan, miten eri tietolähteistä on saatavissa ikääntyneiden liikkumistietoa. Kokeilun tavoitteena on piirtää kokonaiskuvaa ikäihmisten arkiliikkumisesta: trendeistä, taitoskohdista, todellisesta käyttäytymisestä. Kokeilun tavoitteena on myös oppia, mitä ja missä muodossa tietoa on kerättävä, jotta sitä voidaan parhaiten hyödyntää vaikuttavien kokeilujen ja toimenpiteiden kohdistamisessa. Datakokeilu toteutetaan Helsingin kaupungin Liikkumisohjelman ja kaupunginkanslian kokeilukiihdyttämön yhteistyönä.


Ti 13.4.2021 klo 13.00-15.15, Ikääntyneiden digiosallisuus ja -oppiminen, Tilaisuuden materiaalit

Ikääntyneille tuotetaan ja kehitetään nyt kiihtyvällä vauhdilla erilaisia digitaalisia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Palveluiden saavutettavuuden ja laadun varmistamisessa on keskeistä ymmärtää syvemmin ikääntyneiden digisuhdetta: Mitä tiedämme ikääntyneiden digiosallisuudesta? Miten tämän osallisuuden nähdään kehittyvän tulevaisuudessa? Millaista apua ikääntyneet yleensä tarvitsevat digipalveluiden käytössä? Miten tämä tulisi huomioida palveluiden suunnittelussa?

Tilaisuudessa aiheen äärelle johdattelevat Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sari Vapaavuori ja Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori Eija Kärnä. Tilaisuudessa myös osallistujat pääsevät jakamaan ja keskustelemaan käynnissä olevista ikääntyneiden liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan liittyvistä digihankkeista: Miten teidän hankkeissa on tuettu ikääntyneiden digiosallisuutta ja -oppimista? Millaisia onnistumisia olette kokeneet? Mitkä ovat olleet keskeiset opit?


9.2.2021, Ikääntyneiden liikkumisen ja liikkeelle lähdön edistäminen — vuoden 2021 keskeiset hankkeet ja toimenpiteet, Tilaisuuden materiaalit

Helsingin kaupunki on nostanut vuoden 2021 yhdeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteeksi ikääntyneiden liikkumisen ja liikkeelle lähdön edistämisen. Se on erityisen tärkeää juuri nyt, kun koronaan liittyvät rajoitukset ovat kohdistuneet erityisesti iäkkäisiin ihmisiin.

Liikkuvat-verkoston kevään ensimmäinen tilaisuus keskittyy kaupungin vuoden 2021 keskeisiin toimenpiteisiin ja hankkeisiin ikääntyneiden liikkumisen ja liikkeelle lähdön edistämiseksi. Tilaisuudessa kuulemme esimerkiksi helmikuussa avautuvasta uudesta avustuksesta, jossa 1,4 miljoonaa euroa kohdennetaan iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi. Lisäksi kuulemme Helsingin kaupungin yrityksille avaamasta nopeiden kokeilujen haasteesta, jolla haetaan kotona asuvien ikääntyvien helsinkiläisten liikkumista ja aktiivisuutta edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Tilaisuudessa kuullaan myös Lämpiö-hankkeesta, jossa tullaan luomaan ikääntyneiden digikulttuuripalveluita kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta, sekä tämän vuoden aikana toteuttavasta ikääntyneiden liikkumista edistävästä markkinointiviestintäkampanjasta.2020

Ti 27.10.2020, klo 13-15, Digitaalisia liikunta- ja kulttuuripalveluita ikääntyneille? Tilaisuuden materiaalit

Korona on kiihdyttänyt digitaalisten palveluiden tuotantoa, myös ikääntyneille. Ikääntyneiden kohdalla keskustellaan erityisesti digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta ja vuorovaikutteisista toimintamalleista. Selvitykset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että digitaalinen palvelutuotanto vaatii myös uudenlaista osaamista palvelutuottajilta niin sisältöihin, prosesseihin kuin teknologiaan liittyen.

Syksyn toisessa Opitaan yhdessä -webinaarissa projektisuunnittelija Maria Mäkinen avaa syksyllä valmistuneen etäpalveluselvityksen tuloksia. Selvityksessä on analysoitu ikääntyneille suunnattuihin etäkulttuuripalveluihin liittyviä prosesseja ja pullonkauloja. Selvityksen tuloksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi digitaalisten liikuntapalveluiden tuottamisessa. Tilaisuudessa valokuvataiteilijat Liisa Söderlund ja Noora Sandgren kertovat myös, miten Valokuvataiteen museon Zoomin kautta toteuttama valokuvaustyöpajasarja on innostanut ikääntyneitä jatkamaan valokuvausharrastustaan myös korona-aikana sekä kehittämään osaamistaan digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen käyttäjinä.


17.9.2020 OmaStadi – ikääntyneiden näkökulma? Tilaisuuden materiaalit

Syksyn ensimmäisessä webinaarissa perehdymme, miten Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin toimintamalli eli OmaStadi on tavoittanut iäkkäät helsinkiläiset. Tänä syksynä myös pyörähtää toinen OmaStadi-kierros – jos vain koronatilanne sen sallii. Jaossa on lähes 9 miljoonaa euroa. Koska elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja, on äärimmäisen tärkeää kiinnittää erityistä huomioita, että kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisimman tasavertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa OmaStadiin. Tervetuloa keskustelemaan, miten voimme tukea ja edistää, että iäkkäiden ääni ja toiveet kuuluvat OmaStadin toisella kierroksella. 


5.3.2020 Ikääntyneiden köyhyys, Tilaisuuden materiaalit

Tutkimusten mukaan pienituloisuus yleistyy iän myötä. Puolet 85-vuotiaista elää 20 000 euron vuosituloilla. Mitä tämä tarkoittaa ikääntyneiden oikeuksien sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta? Miten tätä asiaa tulisi huomioida kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kentällä? Aihe on monin tavoin ajankohtainen. Helsingin vanhusneuvosto on muun muassa nostanut ikääntyneiden köyhyyden oman toimintansa vuoden pääteemaksi.

Tilaisuudessa aiheesta keskustelemassa Helsingin vanhusneuvoston jäsen Pirkko Telaranta, tutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo sekä johtava sosiaalityöntekijä ja helsinkiläisten ikääntyneiden köyhyyteen erikoistunut Mari Helin. Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden näkökulman tilaisuuteen tuovat liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja ja kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas.


2019

14.11.2019 Vapaaehtoistoiminta Helsingissä, Tilaisuuden materiaalit

Mikä on ajankohtaista Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnassa ja sen kehittämisessä juuri nyt? Miten voimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää ikääntyvien helsinkiläisten osallisuutta ja hyvää elämää? Jalkautuvaa ja kotiin vietävää vapaaehtoistoimintaa on saatavilla. Onko sitä tarpeeksi, mikä siinä on haastavaa, ja mitä tulisi ottaa huomioon sen kehittämisessä?


24.9.2019 Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin, liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin? Tilaisuuden materiaalit

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen on nouseva teema, joka koskettaa myös kulttuuri-, liikunta- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää. Mielenterveys on hyvinvoinnin perus-ta. Se on voimavara, joka vahvistaa toimintakykyä ja luo vastustuskykyä elämän kolhuja vastaan. Tervetuloa oppimaan yhdessä sekä jaka-maan omaa osaamistasi ja tietämystäsi teemasta. Mitkä ovat kokemuksesi mukaan tär-keimpiä asioita mielen hyvinvoinnin edistämisen kannalta? Minkälaisia asioita tulee huomi-oida mielen hyvinvoinnin edistämisessä? Miten juuri oma yhteisösi voi tukea ikääntyneiden mielen hyvinvointia? Minkälaista toimijoiden yhteistyötä tarvitaan?


16.5.2019 Yhdenvertaisuuden turvaaminen ikääntyneiden palveluissa? Tilaisuuden materiaalit

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa korostuu, että ikääntyneet ovat hyvin moninainen joukko. Mistä ja miten löydämme herkkyyden ymmärtää ikääntyneiden erilaisia tarpeita ja toiveita? Miten turvaamme yhdenvertaiset ja tasavertaiset palvelut kaikille? Tilaisuus järjestetään yhteistyössä mm. JADE-toimintakeskuksen, Mova-verkoston ja Setan kanssa. 


3.4.2019 Saavutettava viestintä? Tilaisuuden materiaalit

Monet selvitykset ovat osoittaneet, että tieto ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista on usein hajallaan ja tavoittaa ikääntyneet sattumanvaraisesti. Palveluiden tuottajat puolestaan kokevat usein, että ikääntyneitä on haasteellista tavoittaa. Miten ikääntyneille tulisi viestiä? Mitä tarkoittaa saavutettava ja esteetön viestintä ikääntyneiden palveluiden kohdalla? Mitkä ovat keskeiset viestinnän kanavat? Tule keskustelemaan ja kehittämään, miten Helsingissä voitaisiin edistää ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden viestinnällistä saavutettavuutta. 


28.2.2019 Ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut Helsingissä vuonna 2025? Tilaisuuden materiaalit 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on laatimassa vuonna 2019 periaatteet KUVAn palveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa. Keskeisenä lähtökohtana on palveluiden yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan: Miten ja missä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita tuotetaan ikääntyneille tulevaisuudessa? Kuka näitä palveluita tuottaa? Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä, joita palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi huomioida? Paikalla keskustelemassa mm. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. 

                                                       

2018

27.11.2018 Etsivä vanhustyö – kulttuurin ja liikunnan näkökulmasta? Tilaisuuden materiaalit

Monet kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimijat pohtivat, miten palveluita saadaan kohdennettua juuri niille ikääntyneille, jotka tarvitsisivat niitä eniten. Ja minkä tahojen kanssa tässä voisi tehdä yhteistyötä? Yksi vastaus tähän on etsivä vanhustyö, jonka tavoitteena on löytää erityisesti ne ikääntyneet, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmien ulkopuolelle. Tervetuloa kuulemaan, millaista etsivää vanhustyötä Helsingissä tehdään ja keitä sitä tekevät. Mukana iltapäivässä mm. Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Etsivän vanhustyön verkostokeskus -hanke.


25.10.2018 Kulttuurisen vanhustyön hyvät käytännöt Helsingissä, Tilaisuuden materiaalit

Kulttuurinen vanhustyö ymmärretään Helsingissä näkökulmana vanhustyön kehittämiseen. Näin ollen kulttuurinen vanhustyö näyttäytyy niin osana palveluiden kokonaissuunnittelua, kirjaamista kuin ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemista. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten moninaisin tavoin kulttuuri on osa vanhustyötä Helsingissä. Esimerkit on kerätty sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä toimivien työntekijöiden ehdotusten pohjalta. Tilaisuus järjestetään Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan Kulttuurisen vanhustyön työryhmän, AILI – valtakunnallisen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkoston sekä Liikkuvat-verkoston yhteistyönä. Ohjelma

26.9.2018 Stadiluotsit ja Yhdyskuntatyöntekijät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistämässä, Tilaisuuden materiaalit

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden käsitteet ohjaavat tällä hetkellä vahvasti kaikkea kehittämistyötä Helsingissä. Keväällä 2018 Helsingin kaupungilla aloitti työssään seitsemän Stadiluotsia, joiden tehtävänä on toimia yhteisöllisyyden vahvistajina asuinalueilla sekä sillanrakentajina kansalaisten ja kaupungin välillä. Miten jo olemassa olevia ikääntyneiden palveluiden alueverkostoja voidaan hyödyntää osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistyössä? Sosiaali- ja terveystoimialan yhdyskuntatyöntekijät ovat jo pitkään toimineet yhteisöllisyyden edistäjinä Helsingissä. Mitkä ovat heidän kokemuksestaan tärkeimpiä asioita yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen kannalta? Tervetuloa keskustelemaan ja oppimaan yhdessä sekä jakamaan osaamista ja tietämystä ikääntyneiden osallisuudesta ja alueellisesta kehittämistyöstä. 


16.5.2018 Tehdään yhdessä? - Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulevaisuus, Tilaisuuden materiaalit

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä toimijoiden yhteistyö on keskeisellä sijalla. Miten turvaamme tämän yhteistyön myös jatkossa suurten hallinnollisten muutosten keskellä? Miten Helsingin kaupunki edistää ikääntyneiden hyvinvointia maakuntauudistuksen jälkeen? Seminaarissa puhumassa mm. Uudenmaan maakunnan muutosjohtaja Markus Sovala, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurijohtaja Tuula Haavisto. Ohjelma


4.4.2018 Muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapaikat ja -palvelut? Tilaisuuden materiaalit

Muistisairauksiin sairastuvien määrä kasvaa jatkuvasti. Mitä muistisairaus tarkoittaa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kannalta? Iso-Britanniassa kulttuuriorganisaatiolle on annettu omat ohjeistukset, miten he voivat omassa toiminnassa huomioida muistisairauteen sairastuneiden tarpeet. (Ks. esim. https://www.alzheimers.org.uk/ ). Tule keskustelemaan, miten voimme turvata muistiystävälliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut myös Helsingissä.


1.3.2018 Joustava tilojen käyttö? Tilaisuuden materiaalit

Ikääntyneiden lähipalveluiden tuottamisessa ja osallisuuden tukemisessa uudenlainen, joustava tilojen käyttö on keskeisessä asemassa. Opitaan yhdessä -verkostoaamun kevään toisessa tilaisuudessa paneudutaan tarkemmin alueilla olevien erilaisten tilojen käyttöön. Verkostoaamun paneelin jäseninä ovat mm. yleisten kulttuuripalveluiden päällikkö Stuba Nikula (vastannut KUVA ja KASKO-toimialojen tilaohjeistuksesta), Maija Bergström (Joustotila-hanke), Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.


30.1.2018 Mitä osallisuus on ja voidaanko sitä mitata? Tilaisuuden materiaalit

Osallisuudesta ja osallisuuden mahdollisuuksien vahvistamisesta puhutaan tällä hetkellä paljon. Myös Helsingin kaupunki on hyväksynyt oman osallisuus- ja vuorovaikutusmallin (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli ). Mutta mitä osallisuuden käsitteellä itse asiassa tarkoitetaan ja voidaanko sitä jotenkin mitata? Miten osallisuus näyttäytyy ikääntyneiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta? Kevään ensimmäisessä Opitaan yhdessä -tilaisuudessa pääsette kuulemaan ja keskustelemaan Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallista. Lisäksi THL:n tutkijat Anna-Maria Isola ja Lars Leemann avaavat osallisuuden käsitettä ja osallisuuden mittaamista. Ks. lisää: https://www.julkari.fi/handle/10024/135356     


2017


12.12.2017 Kirjaston palveluohjausta kotiin -kokeilu, Tilaisuuden materiaalit

Helsingin Laajasalossa pilotoidaan tänä syksynä, miten kirjaston saavutettavuutta kotona asuville ja vähän liikkuville ikääntyneille voitaisiin edistää. Tavoitteena on sosiaali- ja terveys sekä kulttuuripalveluiden yhteistyönä kehittää malli, jossa niin kohdennettu kirjaston palveluohjaus kuin vapaaehtoiset kulttuurikaverit mahdollistavat ikääntyneiden helsinkiläisten mahdollisimman tasavertaisen osallistumisen kulttuuripalveluihin. Lisäksi tavoitteena on kokeilla, voiko myös kotihoidon etäkuntoutuslaitteita hyödyntää kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.


15.11.2017 Miten Suomessa perustellaan taidetoimintaa sosiaali- ja terveyssektorilla? Tilaisuuden materiaalit

Käynnissä olevassa ArtsEqual -hankkeessa on valmistunut tutkimusartikkeli siitä, miten hoiva-alalla taidetoimintaa oikeutetaan ja perustellaan. Professori Kai Lehikoisen artikkelissa tehdään katsaus aihetta käsitteleviin raportteihin ja tutkimuksiin ja analysoidaan niissä esiintyviä puhetapoja. Lehikoinen jakaa argumentoinnin fyysistä ja psyykkistä terveyttä, elämän merkityksellisyyttä, kulttuurisia oikeuksia, hoivan etiikkaa sekä työllisyyttä korostaviin puhetapoihin.  


3.10.2017 Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke, Tilaisuuden materiaalit

Erilaisten lähipalveluiden kehittäminen on tällä hetkellä keskeisessä roolissa ikääntyneiden palveluiden kehittämisen kentällä. Yksi tähän teemaan liittyvä hanke on Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019), jossa lisätään yhdessäoloa taloyhtiöissä ja vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan iäkkäiden toiveita kuulemalla yhteistyössä asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Hanke toteutetaan Helsingissä ja Kotkassa. Hankkeessa luodaan Liikkuva taloyhtiö -toimintamalli, jota levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Ks. lisää: http://www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla/