Suoraan sisältöön

Delta och påverka

Kommunallagen förpliktar staden att se till att stadens invånare och de som använder olika tjänster har möjligheter att delta i och påverka stadens verksamhet.

Läs mer om de möjligheter att delta och
påverka som Helsingfors stad erbjuder.

Arrangera evenemang

Oletko aikeissa toteuttaa taide-, kulttuuri- tai kaupunkitapahtuman? Tarvitseeko liikuntaseurasi starttirahaa? Kaupunki avustaa monipuolisesti toimintaa ja tapahtumia, jotta tarjonta olisi monimuotoista ja kaikkien saavutettavissa. 

Läs mer om understöd till konst och kultur
Understöd till idrott och motion
Anvisningar för evenemangsarrangörer

Skicka respons

Du kan delta och påverka även genom att skicka respons via responsblanketten. Förutom via responsblanketten får vi information om kundernas erfarenheter till exempel genom kundnöjdhetsenkäter, kundråd och sociala medier.

Hur unga kan delta och påverka

Helsingfors främjar verksamhetsförutsättningarna för ungdomsorganisationer och grupper för unga i staden och metoderna för samhälleligt påverkande och deltagande för unga, samt hjälper organisationer att trygga sin verksamhet och stöder projekt som genomförs av fria verksamhetsgrupper.

Runtom i staden finns ett nätverk på ett hundratal verksamhetsställen, där organisationerna och grupperna kan ansöka om användningstider. Byrån för samhällsaktivitet bland unga förbereder frågor kring bidrag som beviljas ungdomsorganisationer och ungdomars verksamhetsgrupper samt stödjer verksamhetsutvecklingen inom dessa organisationer och grupper.

Utlåningen av AV- och campingutrustning, kopieringstjänsten och layoutverkstaden samt Wempaimisto i De ungas naturhus erbjuder användnings- och lånetjänster.

DELA