Hoppa till innehållet

Understöd till idrott

Helsingfors stöder stadens idrottsföreningar och specialgrupper genom att dela ut omkring 9 miljoner euro i understöd årligen. Föreningar kan ansöka om verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler samt verksamhetsunderstöd för evenemang som främjar idrott och motion. Övriga understödsformer är Startunderstöd för idrottsföreningar som varit verksamma högst ett år, understöd för att trycka orienteringskartor samt understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom kriterierna för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Idrottsväsendets understöd delas ut årligen till idrottsföreningar i Helsingfors samt för motions- och idrottsverksamhet för pensionärer och specialgrupper enligt de ansökningsanvisningar för understöd (PDF) som fastställts av idrottssektorn. Understöd ska i första hand sökas på ett elektroniskt formulär på adressen asiointi.hel.fi

Coronavirusepidemin och idrottsunderstöd


Understöd till idrott 2020

Ansökningstiden för idrottsväsendets verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler, understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion samt understöd för framställning av orienteringskartor för år 2020 avslutas måndagen den 17 februari 2020.

Evenemangsunderstöd och startunderstöd kan sökas året runt.

Aktuellt om understöd (på finska)

Allmännt om understöd för idrott

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)