Hoppa till innehållet

Kultur- och biblioteksektionen

Kultur- och fritidsnämnden har en kultursektion.

Beslutshandlingar

Kultur- och bibliotekssektionens föredragningslistor och protokoll

Kultur- och bibliotekssektionens beslutsmeddelanden

Uppgifter

Sektionen bidrar till att uppställa målen för kulturservicehelheten och följer uppfyllelsen av dem. Sektionen ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och verksamhetsplanen.

Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för konst- och kulturverksamhet och för genomförande av kulturpolitiken. Kultursektionen sköter dessutom godkännandet av läroplaner för den grundläggande konstundervisningen.

Sektionen har 9 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Kultursektionens ledamöter:

Ledamöter

Ersättare

Jenni Pajunen (Saml., v.ordf)
Lasse Pipinen
Elisa Tarkiainen (Saml.)   
Jukka Mattila
Timo Vuori (Saml.) Sirpa Kivilaakso 
Hannu Oskala (De Gröna)
Marianne Savallampi 
Pauliina Lehtinen (De Gröna)
Aino Toiviainen-Koskinen
Satu Silvo (De gröna)
Ville Ylikahri
Tuomas Finne (SDP, ordf.)
Jonne Juntura        
Antti Kauppinen (Vänst.)
Katja Niemi
Petrus Pennanen (Öppna Partiet)
Satu Immonen