Hoppa till innehållet

Ungdomssektionen

Kultur- och fritidsnämnden har en ungdomssektion.

Beslutshandlingar

Ungdomssektionens föredragningslistor och protokoll

Ungdomssektionens beslutsmeddelanden

Uppgifter

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion bidrar till att uppställa målen för ungdomsservicehelheten och följer uppfyllelsen av dem. Sektionen ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och verksamhetsplanen.

Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för ungdomsarbetet och genomförandet av ungdomspolitiken. Ungdomssektionen följer dessutom hur påverkanssystemet för unga och initiativrätten för unga utfaller i staden.

Sektionen har 9 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Ungdomssektionens ledamöter

Ledamöter            

Ersättare

Pauliina Saares
pauliina.saares@gmail.com
Juho Heikkilä heikkilajuhos@gmail.com
Riina Kasurinen (Saml.)kasurinen.riina@gmail.com
Konsta Nupponen knupponen@gmail.com
Sebastian Franckenhaeuser (Saml.)sebastianfranckenhaeuser@gmail.com
Helena Kantola kantola10@hotmail.com
Dennis Hamro-Drotz (Saml.) dhamrodrotz@gmail.com Nina Sillantaka nina@sillantaka.fi
Bicca Olin
bicca.olin@gmail.com        
Tommi-Juhani Jokinen
tommijuhani@tommijuhani.fi
Otto Köngäs (SDP) v. ordf.
otto.kongas@gmail.com
Riku Vainio 
vainoriku9@gmail.com
Kalle Polkutie (Vänst.)polkutie@gmail.com
Heta Hölttä heta.holtta@elisanet.fi
Teppo Marttinen (SF)
teppo.marttinen@gmail.com
Selma Mäkitalo sempu.makitalo@gmail.com
Pazilaiti Simayijiang (FP) pazilaiti.simayijiang@gmail.com
Tintti Laiho
tintti.laihot.com