Hoppa till innehållet

Filmningstillstånd

Filma på bibliotek

Helsingfors stadsbiblioteks alla verksamhetsställen är offentliga lokaler öppna för alla, i vilka det är tillåtet att filma. Om du behöver hjälp med att välja en plats att filma, kontakta bibliotekets kommunikationsavdelning. Om du redan vet i vilket bibliotek du vill filma, kan du kontakta direkt bibliotekets chef. Bibliotekschefernas kontaktuppgifter finns listade per bibliotek i webbtjänsten HelMet.

Det är artigt av filmarna att ta hänsyn till bibliotekskunderna: de har rätt att uträtta sina ärenden i fred. Det är också hänsynsfullt att be om bibliotekskundernas tillstånd, om de filmas. Särskild uppmärksamhet bör visas i fråga om barn och ungdomaar under 18 år: för att filma barn och unga måste man alltid be om tillstånd av deras föräldrar.

Filma på museer

I Helsingfors stadsmuseum, Alexandersgatan 16, Villa Hagasund, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet och Sprutmästarens gård är det tillåtet att filma. Meddela i förväg om detta till enhetschefen Jari Karhu, jari.karhu@hel.fi eller 09 310 64198. Vi behöver få veta det i förväg, för att på bästa sätt kunna garantera museibesökarnas trivsel och en smidig filmning. För att filma barn och unga måste man alltid be om tillstånd av deras föräldrar.

I Helsingfors konstmuseum HAM är det tillåtet att filma, men för vissa utställningar kan det vara förbjudet. Meddela i förväg om att du kommer till informatören Karri Buchert, 050 304 6707, karri.buchert@hel.fi, så att vi kan garantera tillståndet att filma samt museibesökarnas trivsel och en smidig filmning. För att filma barn och unga måste man alltid be om tillstånd av deras föräldrar.

Filma på idrottsplatser

Det är tillåtet att filma på offentliga platser. På inomhusidrottsplatser är det tillåtet att filma personer, om allmänheten har tillträde till dem. I utomhusbassänger krävs i princip tillstånd att filma. Det är tillåtet att filma i kundlokaler, som till exempel kaféer.  Läs närmare anvisningar här.

Filma på kulturcentren

Kontakta personalen: AnnegårdenCaisaGamlasgårdenMalms kulturhusNordhusetSavoyteaternStoa