Hoppa till innehållet

Kontaktpersoner för medierna

Kontaktpersoner för medierna

Ta kontakt, vi hjälper gärna! E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Kultur- och fritidssektorns ledning

sektorchef Tommi Laitio
09 310 89045

kulturdirektör Mari Männistö  
09 310 26157

idrottschef Tarja Loikkanen
09 310 87720

ungdomsdirektör Mikko Vatka
09 310 71252

Sektorns kommunikation och marknadsföring

kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka
09 310 74342

enhetschef Jussi Kaisjoki (kunder och växelverkan, sektorns kommunikation)
09 310 29870

enhetschef Tove Vesterbacka (marknadsföringskommunikation)  
050 563 0380