Hoppa till innehållet

Organisation

Organisationsstruktur för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors

Sektorchef Tommi Laitio

Kultur

Kulturchef Mari Männistö

Stadsmuseet

museichef Reetta Heiskanen

 • enheten för kundservice, enhetschef Jari Harju
 • enheten för kulturarv, enhetschef Minna Sarantola-Weiss

Stadsorkestern

intendent aleksi Malmberg

Stadens konstmuseum HAM

Konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila

 • konstsamling
 • offentlig konst
 • konstutställningar

Allmänna kulturtjänster

Kulturtjänstchef, tf  Veikko Kunnas 

 • kulturcentren
 • riktade kulturtjänster
 • partnerskap och understöd


Stadsbiblioteket

Biblioteksdirektör Katri Vänttinen


Regionala bibliotekstjänster

Saara Ihamäki


Centrumbiblioteket Ode

Anna-Maria Soininvaara

Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster

Virva Nousiainen-Hiiri


Nationella utvecklingstjänster

Matti Sarmela

Motion och idrott

Idrottschef Tarja Loikkanen

Motionsaktivering

chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja

 • enheten för idrottsfrämjande, Hannele Haverinen
 • enheten för riktade kulturtjänster, Maria Nyström
 • partnerskapsenhet, Taina Korell

Motionsplatser

Idrottsplatschef Petteri Huurre

 • östra regionenheten, Risto Hietanoro
 • västra regionenheten, Jyrki Inkinen
 • norra regionenheten, Turo Saarinen

Friluftstjänster

Chef för friluftstjänster Stefan Fröberg

 • enheten för näridrott, Petri Angevuo
 • underhållsenheten, Harri Uusimäki
 • enheten för havstjänster, Ari Maunula


Ungdom

Ungdomsdirektör Mikko Vatka

Östra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Katri Kairimo

 • Hertonäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Sari Granö
 • Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Susanne Österlund-Toivonen
 • Nordsjö ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kaisa Kivelä
 • Partnerskapsenhet, verksamhetsledare Markku Toivonen
 • Östra centrum ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jaakko Rautavaara    
 • Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jukka Mattila


Västra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Tiina Hörkkö

 • Enheten för kulturellt ungdomsarbete, verksamhetsledare Minna Kaljunen
 • Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Rufus Wahen
 • Evenemangsenheten, verksamhetsledare Pekka Mönttinen
 • Södra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Leena Jonkari
 • Munksnäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kristiina Rouhiainen
 • Haga ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Essi Junikka
 • Gamlas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare lauri Hiltunen

Norra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Heidi Hållman

 • Böle ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Huuhtiainen
 • Månsas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Lehtinen
 • Viks ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Lea Packalen
 • Malms ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Martti Poteri
 • Nordöstra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Mirja Silajärvi 
 • Verke, verksamhetsledare Suvi Tuominen
 • Enheten för uppsökande ungdomsarbete, verksamhetsledare Timo Kontio


Förvaltnings- och stödtjänster

förvaltningsdirektör Kirsti Laine-Hendolin

Förvaltningstjänst
förvaltningschef Pia Uljas

Personaltjänst
personalchef Kirsi Kallio

Utvecklingstjänst
chef för utvecklingstjänsten Marja-Liisa Komulainen

Ekonomi- och planeringstjänst
ekonomi- och planeringschef Ari Tirri 

Dataadministrationstjänst
dataadministrationschef Jussi Vehviläinen

Lokaltjänst
chef för lokaltjänsten Matti Kuusela

Kommunikations- och marknadsföringstjänst
kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka