Hoppa till innehållet

Ungdomsservicen

Ungdomsservicen producerar kulturtjänster och fritidsmöjligheter tillsammans med ungdomar. Dessutom främjar vi ungdomarnas samhälleliga deltagande och erbjuder dem stöd och rådgivning. Ungdomsservicen har hand om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Vår kärnmålgrupp är 10–18-åriga ungdomar. Vi har cirka 360 anställda och fler än hälften av dem är ungdomsledare. Vi är verksamma på cirka 60 platser på olika håll i Helsingfors.

Ungdomsarbetet utförs på ungdomsgårdarna, i andra lokaler och inom olika projekt. Dessutom stöder ungdomsservicen ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper.

Ungdomsservicen leds av en ungdomsdirektör. Ungdomsservicens budget uppgår till ca 31 miljoner euro om året.