Hoppa till innehållet

Kulturservicen


Helheten kulturservice ansvarar för stadens kulturpolitik och kultur-, orkester-, samt museernas och konstmuseernas verksamhet. Helheten kulturservice ansvarar för de speciella riksomfattande och regionala uppgifter som tillhör den och som föreskrivs separat i lagar.

Till kulturservicen hör fem enheten:

  • Helsingfors stadsmuseum är världens enda museum med Helsingfors som tema. Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vanliga vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier
  • Helsingfors stads konstmuseum HAM förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk.
  • Helsingfors stadsorkester är grundad år 1882 och är därmed den av Skandinaviens professionella symfoniorkestrar som har varit längst kontinuerligt verksam.
  • Kulturcentren erbjuder yrkeskonsten lämpliga föreställnings-, undervisnings- och utställningslokaler samt en produktionsmiljö.
  • Enheten för kulturfrämjande har till uppgift att bereda kulturunderstöd samt förbättra och utveckla verksamhetsförutsättningarna för det fält som understöds.