Hoppa till innehållet

Allmänna kulturtjänster

De allmänna kulturtjänsterna förbättrar verksamhetsförutsättningarna för yrkeskonst i Helsingfors, ökar stadens delaktighet i konst och kultur samt främjar förverkligandet av rätten till kultur. De erbjuder yrkeskonsten lämpliga föreställnings-, undervisnings- och utställningslokaler samt en produktionsmiljö.

De allmänna kulturtjänsterna har till uppgift att bereda kulturunderstöd samt förbättra och utveckla verksamhetsförutsättningarna för det fält som understöds. De producerar på sitt sätt en helhetsmässig syn på stadens kulturpolitik.


Kulturcentren


Centrum

Annegården
Annegården är ett konstcentrum för barn, ungdomar och familjer, vars huvudverksamhetsformer är undervisning i konst, utställningar, föreställningar, evenemang och verkstäder. Annegården stödjer även konstfostran i hela landet.

Caisa  
Ett internationellt kulturcenter i Berghäll. Caisa främjar utvecklingen av en etniskt och kulturellt diversifierad stad med hjälp av konst och kultur. I Caisa arrangeras föreställningar, evenemang, konstutställningar och konstkurser

Villa Djurgården
Utländska konstnärers residens i Hagnäs. Den nedersta våningen är öppen för allmänheten, en permanent utställning om borgarhem.

Esplanadsestraden
Helsingfors livligaste sommarskådeplats i Esplanadparken. Gratiskonserter, dansuppvisningar och andra kulturevenemang under sommarmånaderna.

Stora Räntan
Arbetslokaler för konstnärer och hantverkare utanför Brunnsparken, i centrum av Helsingfors. Om somrarna ordnar konstnärerna utställningar för allmänheten i öns olika lokaler.

Savoyteatern
En internationell konsertsal och gästscen mitt i Helsingfors. Teatern har 750 platser och cirka 200 evenemangsdagar i året.

I västra och norra Helsingfors

Gamlasgården
Västra Helsingfors kulturcentral. 13 min. med P-tåget från Järnvägsstationen. I programmet ingår teaterpremiärer, uruppföranden samt internationella gästspel

Malms kulturhus
Kulturcentralen i de norra och nordöstra stadsdelarna. Till Malms kulturhus program hör mångsidiga teaterföreställningar, konserter, utställningar samt filmer.

I östra Helsingfors


Stoa
Kulturcentralen i östra och nordöstra Helsingfors. I spetsen för Stoas programutbud står högklassiga inhemska och utländska nutidsdans- och nutidscirkusföreställningar.

Nordhuset
Kulturcentralen längst österut i Helsingfors, i ändpunkten av metron, mitt i den urbana stadsnaturen. På programmet står bland annat konserter, barnföreställningar, filmer, teater och utställningar.

 Tillgänglighetsutlåtande för kulturcentrens webbplatser

Understöd för kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

Läs mer om kulturunderstöd