Hoppa till innehållet

Helsingfors konstmuseum HAM

Helsingfors konstmuseum HAM

HAM eller officiellt Helsingfors stads konstmuseum förvaltar helsingforsarnas egen konstsamling som innehåller över 9 000 konstverk. HAM sköter och berikar en konstsamling, till vilken hör även stadens offentliga konstverk. I de inhemska och internationella utställningarna i Tennispalatset presenterar HAM modern konst och samtidskonst.

HAM i Tennispalatset

HAM:s främsta utställningssalar finns i Tennispalatset, som ligger bredvid köpcentret i Kampen och dit är lätt att komma med kollektivtrafikmedel. HAM:s biljettkassa finns i andra våningen i Tennispalatset. I närheten av biljettkassan finns en HAM-butik, garderob och lokal för samvaro. Utställningslokalerna finns i andra och tredje våningen. HAM:s nyaste lokal i Tennispalatset är HAM-hörnet, som finns på gatunivå i hörnet av Södra Järnvägsgatan och Jakobsgatan.

HAM på stan

I HAM:s samling ingår över 9000 verk, av vilka cirka 3500 finns på offentliga platser, till exempel i skolor, hälsocentraler och ämbetsverk. Den synligaste delen av samlingen är de skulpturer som finns i Helsingfors parker, gator och öppna platser. Tanken är att konsten ska vara likvärdigt närvarande i de olika stadsdelarna. Skulpturerna kan beundras på stan, men även på webben, där du kan besöka HAM:s skulpturbank. HAM har även samlat olika rutter som leder till skulpturerna . Verk ur samlingen visas även regelbundet i utställningar som anordnas i Tennispalatset.

HAM som regionkonstmuseum

Det finns 16 regionkonstmuseer i Finland, som främjar och styr konstmuseernas verksamhet och utvecklar  samarbetet mellan museerna i den egna regionen. HAM fungerar även som Nylands regionkonstmuseum och anordnar seminarier, möten, utbildnings- och informationsdagar för regionens konstmuseer samt ger experthjälp i anslutning till sitt verksamhetsområde.