Hoppa till innehållet

Konsten och kulturen i Helsingfors 2030

Arbetsgruppens vision för staden och invånarna i mars 2020


Ladda ner publikationen

Helsingfors stad tillsatte på våren 2019 en självständig arbetsgrupp för att bereda en konst- och kulturvision för staden som sträcker sig fram till år 2030. Arbetsgruppens vision publiceras och överlämnas till Helsingfors stad tis 18.8.2020.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppens ordförande
intendent Aleksi Malmberg (Helsingfors stadsorkester)

De övriga medlemmarna i gruppen

chefdirektör Gita Kadambi (Finlands Nationalopera och -balett)
verkställande direktör Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy)
professor Elina Knihtilä (Teaterhögskolan)
lärare med planeringsansvar Emmi Komlosi (Helsingfors finska arbetarinstitut),
verkställande direktör Sara Norberg (Cinematic)
emeritusdirektör Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden)
koreograf och konstnärlig ledare Sonya Lindfors (Urbanapa)
konstnär, doktor i konst Teemu Mäki (ordförande för Konstnärsgillet i Finland),
sakkunnig Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden)
planerare Ulla Laurio (Helsingfors stad, kultur och fritid, arbetsgruppens sekreterare).

I sitt arbete hörde arbetsgruppen ett stort antal sakkunniga och stadsbor samt aktörer inom konst- och kulturbranscherna.