Hoppa till innehållet

Statistik

Statistisk information om kultur- och fritidssektorn.


Biblioteksstatistik

Statistisk information om Helsingfors stadsbibliotek kan sökas i statistikdatabasen i portalen Kirjastot.fi och på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats. Även Helsinki Region Infoshare innehåller biblioteksstatistik.

 

Ungdomsarbetet

Ungdomar områdesvis 2013 (rapport)