Hoppa till innehållet

Öppna data


Öppna data om kultur- och fritidssektorn


HRI - Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare finns statistisk information, bl.a. Helsingfors stadsorkesters alla konserter med program, platser och artister sedan år 1882. En applikation har även gjorts om stadsorkesterns konsertförteckning, som visar de mest framförda artisterna.

Finna

Helsingfors stadsmuseum har öppnat sina samlingar i den nationella Finna-tjänsten på adressen hkm.finna.fi. Finnas öppna gränssnitt finns på adressen api.finna.fi.


Öppen konstsamling

HAM öppnar Helsingforsbornas konstsamling, och ställer verken till förfogande för alla. Vem som helst kan skapa egna prov på sin talang genom att utnyttja verken. Utgående från konstverken går det att skapa till exempel ett eget tygmönster, skal till mobiltelefon eller en T-shirt.
Öppen konstsamling på HAM:s webbplats

Gränssnittet Linked events

Via gränssnittet Linked events går det att söka i ett och samma format uppgifter om evenemang i flera av Helsingfors ämbetsverk och institutioner samt Helmet-bibliotekstjänst. Platsuppgifterna är länkade till Helsingfors stads register över verksamhetsställen, vilket innehåller information om bland annat bristande tillgänglighet till platserna.

Via gränssnittet går det att söka bland annat utgående från datum, läge och referensord.
Uppgifterna i gränssnittet uppdateras en gång i timmen.

Mera information