Hoppa till innehållet

Allmänna kulturtjänster

De allmänna kulturtjänsterna bjuder stadsborna på kulturevenemang, föreställningar, utställningar, kurser och konstfostran.
Sju kulturhus är underställda de allmänna kulturtjänsterna: gästscenen Savoyteatern, Annegården, kulturcenter för barn och unga, det internationella kulturcentret Caisa samt Stoa, Nordhuset, Malms kulturhus och Gamlasgården, som är verksamma i olika stadsdelar. I enlighet med sin profil anordnar kulturhusen föreställningar, utställningar, kurser och konstfostran. På somrarna kompletterar Esplanadestraden stadens kulturella utbud.

De allmänna kulturtjänsterna anordnar årligen sammanlagt 1500 föreställningar, 1300 kurser och 120 utställningar. De kulturella utbudet genomförs i nära samarbete med konstfältet i Helsingfors.


Kulturcenter

Annegården

Caisa

Gamlagården

Malms kulturhus

Nordhuset

Savoyteatern

Stoa

Övriga utrymmen

Esplanadestraden

Stora Räntan

Understöd för kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen.

Läs mer on kulturunderstöd