Hoppa till innehållet

Fotograferingstillstånd

Fotografering på platser som idrottsservicen förvaltar

1. Uteområden
Det är tillåtet att fotografera även enskilda personer på offentliga platser. Privatpersoner kan inte förbjuda fotografering, inte heller myndigheter utan särskilda grunder.

Däremot är fotografering förbjuden på nudiststranden på Österrönnskär och under den baddräktsfria simturen på Fölisön.

2. Idrottshallar och idrottsplatser inomhus
Om idrottsplatserna inomhus är öppna för allmänheten får man också fotografera människor på dem. Idrottsplatserna inomhus är lokaler där fotografering inte är straffbar och där man inte behöver begära tillstånd till fotografering, såvida man inte bokar en viss plats för fotograferingen eller om fotograferingen inte stör den övriga verksamheten.  Det är tillåtet att med en telefonkamera fotografera till exempel familjemedlemmar, vänner eller verksamhet på platsen.

Människorna skyddas för olovlig observation i toaletter, omklädningsrum och motsvarande lokaler. Det är förbjudet att fotografera i dessa lokaler.

3. Friluftsbad
Fotografering är i regel tillståndspliktig. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

4. Simhallar
I regel kräver fotografering vid bassängerna eller i deras omedelbara närhet ett fotograferingstillstånd. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt, muntligt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

Fotografering är tillåten i kundutrymmena, såsom på cafeterian.

4. Fotograferingsavgifter
Fotografering är avgiftsfri på de platser som idrottsservicen förvaltar, såvida man inte reserverar en viss plats för fotograferingen eller om fotograferingen inte stör den övriga verksamheten på platsen.
Fotograferingstillstånd beviljas av respektive avdelningschef. Förvaltningssekreteraren är kontaktpersonen i frågor som gäller beviljande av tillstånd.

5. Åtgärder mot fotograferingsutrustning
Personalen har inte rätt att ta någons fotograferingsutrustning eller minneskort i beslag eller förplikta någon att tömma sitt minneskort.

Idrott och motion gör gott och förbättrar alla människors livskvalitet och funktionsförmåga! Vi erbjuder bland annat simhallar, idrottsplaner och motionskurser.